Laatste dienst in de Gereformeerde Kerk Spijk (Gr.)

Op zondag 24 januari 2016 zal de laatste kerkdienst worden gehouden in de gereformeerde kerk van het Groningse dorp  Spijk.

De gereformeerde kerk te Spijk (Gr.)
De gereformeerde kerk te Spijk (Gr.)

In 2010 fuseerden de Gereformeerde Kerk te Spijk en de Hervormde Gemeente Spijk-Losdorp tot Protestantse Gemeente.
De gemeente had toen de beschikking over drie kerken en twee verenigingsgebouwen. Voor de krimpende gemeente was dat een te zware belasting.

In 2014 werden twee (voormalig hervormde) kerken overgedaan aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), waarvan de Andreaskerk in ’t Loug in Spijk wordt terug gehuurd voor alle kerkdiensten.

Het gereformeerde kerkgebouw en het verenigingsgebouw Pro Rege worden afgestoten, in de hoop dat hiervan een ‘dorpshuis’ gerealiseerd kan worden. Een groep dorpsgenoten is hier mee aan het werk. Als kerk is het gebouw te groot en door te veel onderhoud te duur voor de gemeente. Mocht een ‘dorpshuis’ gerealiseerd worden, dan zou men het gereformeerde kerkgebouw kunnen terug huren voor bijzondere diensten.

Op die manier hoopt de kerkenraad de Protestantse Gemeente financieel en qua onderhoud nog lang te kunnen  behouden. Ook is de hoop dat het (voormalig gereformeerde) kerkgebouw aan de Hoofdweg Zuid een andere invulling krijgt zodat men er gebruik van kan blijven maken.

De laatste dienst.

De kerk werd op 30 november 1905 in gebruik genomen en op 24 januari 2016 wordt het kerkgebouw na honderdtien jaar gesloten. Om de laatste dienst te accentueren heeft de kerkenraad een commissie in het leven geroepen, die tot taak heeft ‘een feestelijke dienst’ voor te bereiden.

In deze dienst wil men stil staan bij alles dat in honderdtien jaar kerkzijn is gebeurd: ‘Dit zijn vreugdevolle momenten en verdrietige zaken. Er zullen veel mensen zijn die terugdenken aan de doop van hun kinderen, belijdenis, huwelijk, begrafenis, enz. Ondanks dat het een gebouw is van hout en steen, is er ook sprake van een emotionele band met het gebouw. De nadruk van de dienst ligt niet alleen op herinnering, maar ook op de toekomst: de gezamenlijke toekomst van onze kerk in Spijk’, aldus deelt de kerkenraad op zijn website mee. Het is de bedoeling een kleine expositie van fotomateriaal in te richten.

De laatste kerkdienst begint om half elf, hoewel de kerk om half tien open is, ‘zodat er tijd is voor koffie / thee en gesprek’, zo deelt de kerkenraad mee.

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Spijk.

Op 1 februari 2016 besteden we op deze website in een uitvoerig artikel aandacht aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Spijk; daar vond namelijk – als een van de tien kerken in de provincie Groningen – zowel de Afscheiding (in 1835) als de Doleantie ( in 1887) plaats. De vereniging tussen  beide kerken vond plaats in 1911.

 Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Spijk (Gr.)