‘GereformeerdeKerken.info’ wordt druk bezocht

‘Een linkje is zo gelegd…’

De website GereformeerdeKerken.info wordt druk bezocht en de aandacht voor de inhoud van de site groeit snel. Dat kan de conclusie zijn na het bekijken van de kijkcijfers over de afgelopen maanden.

Deze website ging rond half augustus 2015 voor het eerst ‘de lucht in’ en kreeg meteen vooral veel publiciteit door ons artikel met fundamentele kritiek op het gedeelte van het boek van prof. dr. J. Bank (God in de Oorlog), dat handelde over de Gereformeerde Kerken in Tweede Wereldoorlog.

De kijkcijfers…

Bekijken we de maandelijkse cijfers, dan blijkt dat in september 2015 het aantal unieke bezoekers van de website ongeveer 2.600 was. Sindsdien groeide het aantal maandelijkse unieke bezoekers explosief: in februari 2016 werden ongeveer 6.500 bezoekers geteld. Was het gemiddelde aantal unieke bezoekers per dag in september 2015 nog zo’n 86, in februari 2016 was dit aantal gestegen naar gemiddeld ongeveer 210 per dag. Het aantal bezoekers stijgt nog steeds.

Een oproep…

Gereformeerdekerken.info

Het is echter duidelijk dat het aantal bezoekers nog drastisch omhoog kan: lang niet iedereen, die in het onderwerp geïnteresseerd is, weet van het bestaan van de website af. Vandaar onze oproep om de bekendheid van de site te doen toenemen door via de daartoe geëigende kanalen (kerkelijke websites en -bladen, bijv.) de aandacht op GereformeerdeKerken.info te vestigen, of de link van de site aan bekenden door te geven. Ook zou men bij gelegenheid (websites van) plaatselijke kranten kunnen informeren over het bestaan van de website GereformeerdeKerken.info.

Alvast hartelijk dank!