Gereformeerde Kerk Grijpskerke (Zld.) wordt afgestoten

De voormalig gereformeerde Opstandingskerk van het Zeeuwse Grijpskerke wordt afgestoten. De Protestantse Gemeente van het dorp heeft sinds de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk de beschikking over twee kerkgebouwen, waar om de week een kerkdienst gehouden wordt.

De voormalig gereformeerde Opstandingskerk (1967).
De voormalig gereformeerde Opstandingskerk (1967).

Het onderhoud en de exploitatie van twee gebouwen (waar om de week een kerkdienst gehouden wordt) werd echter te duur voor de krimpende gemeente, vandaar dat besloten werd een van beide kerken af te stoten; de voormalig hervormde Michaëlskerk  ‘is een monumentaal pand en daardoor moeilijk verkoopbaar’. Vandaar dat de voormalig gereformeerde Opstandingskerk in de verkoop gezet wordt. De vraagprijs is € 310.000. Tijdens een open dag lieten verschillende belangstellenden blijken zeer geïnteresseerd te zijn in aankoop van het bijna een halve eeuw oude godshuis.

De Stichting Shock (Studie Hergebruik Overbodige Cultuurcentra en Kerkgebouwen) is heel blij met de gerichte belangstelling. De stichting is al een kleine twee jaar geleden opgericht, maar treedt met de verkoop van de Opstandingskerk voor het eerst naar buiten. De protestantse gemeente zou graag zien dat het gebouw als woonhuis met atelier of werkruimte wordt gebruikt. ‘Maar als een projectontwikkelaar het gebouw wil slopen om er woningen neer te zetten, is dat geen beletsel voor koop’, zegt een woordvoerder van Stichting Shock.

De Gereformeerde Kerk te Grijpskerke.

Op 10 mei 1888 werd in Grijpskerke de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) geïnstitueerd. Twee jaar later, op 26 januari 1890,  werd vanuit een moederkerk in de omgeving bovendien een Christelijke Gereformeerde Gemeente gesticht.

De vereniging van beide kerken tot Gereformeerde Kerk vond in Grijpskerke plaats op 26 september 1892 (slechts enkele maanden na de landelijke ineensmelting op 17 juni), zodat in dat dorp zich het vrij opmerkelijke feit voordeed dat niet de Christelijke Gereformeerde Gemeente, maar de ‘dolerende’ Nederduitsche Gereformeerde Kerk (vanaf 17 juni tot 26 september 1892) ‘Kerk A’ genoemd werd. Het was namelijk de regel dat de oudste van de twee ineensmeltende gemeenten ‘Kerk A’ genoemd werd en verreweg het vaakst was dat de van oorsprong Christelijke (Afgescheidene) Gereformeerde Gemeente. In Grijpskerke werd dus de Christelijke Gereformeerde Gemeente gedurende enkele maanden ‘Kerk B’ genoemd.

De in 1896 in gebruik genomen en in 1966 afgebroken gereformeerde kerk met pastorie;
De in 1896 in gebruik genomen en in 1966 afgebroken gereformeerde kerk met pastorie.

Aanvankelijk was een gebouwtje aan de Mariekerkseweg als kerkruimte in gebruik, maar na verloop van tijd werd besloten gezamenlijk een nieuwe kerk aan de Jacob Catsstraat 7 te bouwen. Deze werd in 1896 in gebruik genomen en deed zeventig jaar dienst. De kerk werd namelijk wegens beginnende bouwvalligheid in 1966 afgebroken en het jaar daarop werd op dezelfde plaats de huidige Opstandingskerk in gebruik genomen.

De gereformeerde kerk uit 1896
De gereformeerde kerk uit 1896.

Van de opbrengst van de nu te verkopen Opstandingskerk wil men de Michaëlskerk, in het centrum van het dorp, ‘toekomstbestendig’ maken.