Voormalige geref. kerk Holwerd Wadden-belevingscentrum

De in 2014 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk aan de Elbasterweg in het Noordfriese Holwerd is omgeturnd tot Waddenbelevingscentrum, met de naam De Noordhoren.

De in 1920 in gebruikgenomen en in 2014 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk te Holwerd.
De in 1920 in gebruik genomen en in 2014 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk te Holwerd.

Het centrum geeft informatie over de flora en fauna en het complete voedselweb in de Waddenzee. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers dat daar het ecosysteem niet alleen getoond wordt, maar ook uitgelegd. Met het oog op dat laatste is er dan ook veel aandacht voor educatie, vooral voor kinderen. De Noordhoren wil de Wadden, die op de lijst van het Werelderfgoed staan, dichter bij de mensen brengen. In het vervolg kan men daar dus alles te weten komen over vogels, zeehonden, vissen, krabbetjes, wormen en algen.