Geref. Kerk Onderdendam wordt centrum ‘Amsterdamse School’

De in december 2015 aan de Stichting Oude Groninger Kerken overgedragen voormalige (in 1932 gebouwde) gereformeerde kerk aan de Bedumerweg 34 in het Groningse Onderdendam, zal worden ingericht als ‘centrum  voor het inventariseren, rubriceren en exposeren van Amsterdamse School-gebouwen en -architecten op het Hoogeland‘, het noorden van de provincie Groningen.

Kerk pastorie en hekwerk van de voormalige gereformeerde kerk te Onderdendam (Gr.), vervaardigd in een stijl verwant aan de Amsterdamse school
Kerk pastorie en hekwerk van de voormalige gereformeerde kerk te Onderdendam (Gr.), vervaardigd in een stijl verwant aan de Amsterdamse School

Ook is er een kleine expositie opgezet over de kerk en haar ontstaan. Het voormalige gereformeerde kerkgebouw blijft overigens een kerk voor rouw en trouw, maar ook een stilteplaats waar men even tot zichzelf kan komen. De Onderdendamse ceramist Jan Mulder heeft daarvoor een monumentje ontworpen voor die stilteplaats. Waarschijnlijk zal dit najaar worden begonnen met de totale restauratie van de kerk.

Over de geschiedenis van de kerkelijke gemeente werd in 2014 nog een omvangrijk gedenkboek gepubliceerd: 100 jaar Gereformeerde Kerk Onderdendam. 1914-2014.  In juni 2016 hopen we op de geschiedenis van die kerk nader in te gaan.

Gereformeerde kerk Onderdendam naar SOGK