Nog geen sluiting kerk Schaepmanstraat Tiel

‘Voor velen komt het te vroeg’.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Tiel heeft meegedeeld dat de sluiting van de voormalig gereformeerde kerk aan de Schaepmanstraat in Tiel  op de lange baan geschoven wordt.

De voormalig gereformeerde kerk aan de Schaepmanstraat te Tiel.
De voormalig gereformeerde kerk aan de Schaepmanstraat te Tiel.

In het kerkblad Samen Kerk van de Tielse Protestantse Gemeente werd daarover de volgende mededeling gepubliceerd: “We hebben duidelijke signalen gekregen  dat het afscheid van de kerk aan de Schaepmanstraat momenteel te vroeg komt. Veel  gemeenteleden zijn hier nog niet aan toe en ze hebben aangegeven niet te kunnen meedoen met dit afscheid. Als kerkenraad willen we uiteraard naar deze geluiden luisteren. Het afscheid van deze voor velen zo geliefde kerk wordt dan ook voorlopig uitgesteld”.

Aanvankelijk was het de bedoeling de kerk in de Schaepmanstraat in de zomer van 2016 buiten gebruik te stellen. Al eerder had de kerkenraad het Kantoor Kerkelijke Goederen opdracht gegeven onder meer de kerk aan de Schaepmanstraat in de verkoop te zetten. De mede door dat besluit veroorzaakte grote onrust in de Protestantse Gemeente te Tiel heeft nu dus tot dit uitstel geleid.