v/m. gereformeerde kerk ‘De Morgenster’ Capelle a/d IJssel verkocht

Op 6 juni 2016 werd in de v/m. gereformeerde kerk De Morgenster aan de Spoorlaan te Capelle aan den IJssel de laatste dienst gehouden.  De Morgenster (van de Protestantse Gemeente Capelle aan den IJssel) staat sinds kort te koop. In november 2016 werd de kerk verkocht.

De Morgenster te Capelle aan den IJssel (foto: Reliwiki, ds. H. Douwes).
De Morgenster te Capelle aan den IJssel (foto: Reliwiki, ds. H.J. Douwes).

In verband met het teruglopen van het ledental en de steeds beperkter worden financiële middelen, werd voorgesteld en later besloten de twee wijkgemeenten rond de als gereformeerde kerk gebouwde De Morgenster aan de Spoorlaan en de door gereformeerden en hervormden gezamenlijk gebouwde De Gaarde aan De Vallei te laten samengaan, en vervolgens één van die kerkgebouwen te sluiten.

Peiling onder gemeenteleden.

Om het oordeel van de gemeenteleden van beide wijken te peilen werd vorig jaar, 2015, een peiling gehouden. Daarop kwamen 179 reacties binnen. 136 reacties waren afkomstig van gemeenteleden van 45 jaar en ouder. Ten opzichte van het samengaan van de wijkgemeenten rond De Gaarde en De Morgenster stonden 12 leden afwijzend  of sterk afwijzend en 52 gemeenteleden ‘neutraal’. De overigen, 114 in getal, vonden samengaan ‘wenselijk’ of ‘zeer wenselijk’.

Het belangrijkste punt dat ter gelegenheid van het samengaan van beide wijkgemeenten geregeld diende te worden was volgens de gemeenteleden wélk kerkgebouw gesloten zou moeten worden. De meeste zorgen maakte men zich over de gemeenteleden die ten gevolge van de kerksluiting zouden afhaken én over het effect dat de kerksluiting op de gemeente zou hebben.

De Gaarde.
De Gaarde.

Op de vraag wélk kerkgebouw de voorkeur had als kerk voor de samengevoegde gemeente, kozen 91 gemeenteleden voor De Gaarde,  en 33 voor De Morgenster. De 28 overige respondenten gaven een ander antwoord.

De kerkenraad koos dus uiteindelijk voor De Gaarde, zodat  in De Morgenster op 6 juni 2016 de laatste kerkdienst gehouden werd (deze kerk werd op 21 april 1990 in gebruik genomen). Als naam voor de nieuwe gemeente werd met grote meerderheid van stemmen De Oosterkerk gekozen.

De kerk werd te koop gezet en in november 2016 is De Morgenster verkocht.