Gereformeerd en hervormd ‘s-Gravenzande gaan fuseren

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het Zuidhollandse ‘s-Gravenzande hebben besloten zich te verenigen tot de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande.

De gereformeerde Noorderkerk te 's- Gravenzande.
De gereformeerde Noorderkerk te ‘s-Gravenzande.

Het is de bedoeling dat – na jarenlange toenadering – de vereniging tussen beide kerken in het weekend van 12 en 13 november 2016 geëffectueerd zal worden. De verenigde Protestantse Gemeente bestaat dan uit vier wijkgemeenten: de hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk, de Protestantse wijkgemeente NoorderBrug, de Vrijzinnig Protestantse wijkgemeente Uniekerk en tenslotte de Evangelisch Protestantse wijkgemeente de Nieuwe Rank.

De officiële ondertekening van de Verenigingsakte vindt plaats op zaterdag 12 november 2016, ’s middags om 2 uur in de (nu nog) hervormde Dorpskerk aan de Langestraat te ‘s-Gravenzande. Tijdens deze bijeenkomst, die vrij toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is, zal worden teruggekeken op de voorgeschiedenis van de vereniging, terwijl de ondertekening van de akte zal plaatsvinden onder toeziend oog van notaris Moolenaar.

Het interieur van de gerefeormeerde Noorderkekr (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).
Het interieur van de gereformeerde Noorderkerk (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Op zondag 13 november 2016 zal met de gemeenteleden een dankdienst worden gehouden in de gereformeerde Noorderkerk aan de Langestraat 130 te ‘s-Gravenzande. Deze dienst begint om 19.00 uur. De vier deelnemende wijkgemeenten zullen alle een bijdrage leveren. Diverse voorgangers en musici uit de verschillende wijkgemeenten zullen meewerken. Na afloop word het glas geheven op de gezamenlijke toekomst.

De Gereformeerde Kerk van ‘s-Gravenzande telde in 2015 in totaal 2.310 leden.