‘Rehoboth’ Bellingwolde wordt vervangen door voormalige aula

Lot v/m. geref. kerk ‘Rehoboth’ onzeker.

De vroegere  aula van de begrafenisvereniging in het Groningse Bellingwolde wordt – na een verbouwing – als ‘kerkelijk centrum’ de vergaderplaats voor de Protestantse Gemeente aldaar.

Kaart: Google.
Kaart: Google.

De vroegere aula staat vlak bij de voomalig hervormde, nu protestantse Magnuskerk die, sinds de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Bellingwolde samengingen, de kerkplaats werd.

Met de aankoop van de aula wordt het lot van de voormalige gereformeerde kerk Rehoboth onduidelijk. Tot nog toe werden daar activiteiten van de Protestantse Gemeente gehouden, zoals onder meer een boekenmarkt en vergaderingen van verenigingen, maar zodra de verbouwing van de vroegere aula achter de rug is, wordt Rehoboth daarvoor niet meer gebruikt. ‘Wat er met Rehoboth en de ernaast staande pastorie – die momenteel niet bewoond wordt – gaat gebeuren, weten we nog niet; ze blijven voorlopig wel staan’, aldus de kerkenraad.

De voormalige gereformeerde kerk 'Rehoboth' te Bellingwolde.
De voormalige gereformeerde kerk ‘Rehoboth’ te Bellingwolde.

‘Populair’?

Eerder dit jaar, in februari 2016, bleek uit een onderzoek dat veel minder dan de helft van de inwoners van de gemeente Bellingwedde (waarvan Bellingwolde de hoofdplaats is) godsdienstig is, namelijk 33,1 procent. Dat percentage ligt aanmerkelijk lager dan het landelijk gemiddelde van 53 procent. Dat wil overigens niet zeggen dat die 33% allemaal naar de kerk rent, want slechts 7,7 procent van de mensen bezoekt volgens het onderzoek geregeld een kerkdienst.

‘Het populairste geloof’ was – volgens het onderzoek – dat van de ‘hervormde kerk’ (toen trouwens inmiddels al jaren lang opgegaan in de ‘Protestantse Gemeente’), want 15,6 procent van de Bellingwedders voelde zich daarmee verbonden. Veel keus was er trouwens niet, want de Gereformeerde Kerk is in deze vanouds ‘rode’ streek altijd klein geweest en gebleven; daarmee had in 2016 slechts 0,4 % op een of andere manier een band. Tussen 1899 en 1947 was het percentage gereformeerden in Bellingwolde nog van 4 naar 5,1 procent gegroeid.

De Gereformeerde Kerk.

De ledentallen van de Gerformeerde Kerk te Bellingwolde tussen 1905 en 2003. De Protestantse Gemeente te Bellingwolde had in 2015 in totaal 244 leden.
De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Bellingwolde tussen 1905 en 2003. De Protestantse Gemeente te Bellingwolde had in 2015 in totaal 244 leden.

De Gereformeerde Kerk te Bellingwolde werd op 29 mei 1893 als evangelisatiekerk geïnstitueerd.