V/m. gereformeerde ‘Ontmoetingskerk’ Rhenen wordt gesloopt

De voormalige gereformeerde ‘Ontmoetingskerk’ aan de Nieuwe Veenendaalseweg in Rhenen wordt gesloopt, zo berichtte het Reformatorisch Dagblad op donderdag 15 december 2016.

De voormalige gereformeerde ":Ontmoetingskerk' te Rhenen (eigen opname).
De voormalige gereformeerde “:Ontmoetingskerk’ te Rhenen (eigen opname).

Tijdens een informatieavond voor omwonenden, die in de voorgaande week gehouden werd, bleek dat de eigenaar van het kerkgebouw, dat al meer dan tien jaar leegstaat en bouwvallig wordt, op de plaats van de kerk en het ernaast gelegen medisch centrum woningen wil bouwen. De burgerlijke gemeente Rhenen opteert echter voor de bouw van levensloopbestendige woningen. De gemeente bestudeert de zaak en het College van Burgemeester en Wethouders zal daarna een besluit nemen. Hoe dan ook, de kerk verdwijnt.

De Gereformeerde Kerk te Rhenen.

Het kerkje in 1926, toen er nog niet verbouwd was.
Het kerkje in 1926, toen er nog niet verbouwd was (foto: ‘Verleden en toekomst’).

De Gereformeerde Kerk te Rhenen werd op 25 juli 1926 geïnstitueerd. In het begin van de twintigste eeuw vielen de weinige Gereformeerden in Rhenen (enkele gezinnen) onder de verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk te Wageningen. Omdat in die tijd het kerkbezoek vrijwel altijd lopend moest worden gedaan, was dat toch elke zondag een hele klus. Sommigen konden het zich veroorloven met de tram te gaan, die om half negen uit Rhenen vertrok. ‘s Middags om één uur kon pas aan de terugreis worden begonnen. In 1916 werd het ‘preeklezen’ in Rhenen ingesteld, waarbij een ouderling de dienst leidde en een preek van een ‘heuse’ dominee las. Die diensten werden  bij de familie A.J. Koekoek aan huis gehouden. In 1919 woonden in Rhenen tien gereformeerde gezinnen, waarvan er slechts vier naar het preeklezen kwamen.

Intussen verslechterde de verhouding met de kerk van Wageningen; men vond dat de kerkenraad van Wageningen te weinig voor gereformeerd Rhenen deed. Daarom legde men contacten met de Gereformeerde Kerk te Veenendaal, met als gevolg dat de gereformeerden van Rhenen in 1924 overstapten naar die kerk. De predikant van Veenendaal, ds. J.J. Berends (1865-1955), adviseerde in Rhenen een Evangelisatievereniging te stichten, wat in 1925 gerealiseerd werd. Ook werd besloten een stuk grond te kopen naast het toenmalige protestants rusthuis (later het Zorgcentrum De Tollekamp) aan de Nieuwe Veenendaalseweg. En op 20 februari 1926 werd de bouw van de gereformeerde kerk van Rhenen voltooid.

Het interieur van de gereformeerde Ontmoetingskerk.
Het interieur van de voormalige gereformeerde Ontmoetingskerk (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Fusie.

In de loop van de jaren werd de kerk tweemaal vergroot. In 2001 werd het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd ook een jubileumboekje gepubliceerd, onder de titel: ‘Verleden en toekomst. 75 jaar Gereformeerde Kerk te Rhenen’. Toen was overigens intussen het ‘Samen-op-Weg-proces’ in Rhenen ook op gang gekomen, wat tenslotte uitmondde in een fusie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde wijkgemeente Rhenen-Hoog. Deze vond plaats op 1 januari 2007. Men besloot toen de gereformeerde Ontmoetingskerk te verkopen en samen het wijkcentrum Rhenen-Hoog aan de Anjerlaan te verbouwen, waarbij een geheel nieuwe kerkzaal werd gerealiseerd. Het vernieuwde kerkgebouw werd toen Ontmoetingskerk gedoopt.

Een van dfe glas-in-loodramen (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).
Een van de glas-in-loodramen (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

In september 2009 werd het meubilair uit de gereformeerde kerk geveild, om met de opbrengst ervan de vernieuwde ‘Ontmoetingskerk’ aan de Anjerlaan in te richten. De eikenhouten kerkbanken en ander meubilair van de oude kerk waren onbruikbaar voor de vernieuwde Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan. Ook verhuisden niet alle  glas-in-loodramen mee. De vernieuwde Ontmoetingskerk werd al op zondag 14 juni 2009 in gebruik genomen, maar pas op 18 september dat jaar officieel geopend met een liturgische viering en een receptie.

We komen later op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Rhenen uitvoeriger terug.

Bron:

F. Goedknegt e.a.,Verleden en toekomst. 75 jaar Gereformeerde Kerk Rhenen. 1926-2001.  Rhenen, 2001

© 2016. GereformeerdeKerken.info