Gereformeerde Kerk Lemmer krijgt opknapsubsidie

De Provinsje Fryslân heeft in het kader van de ‘Subsidieregeling Monumenten Fryslân 2016’ besloten aan het gereformeerde kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Lemmer c.a. een subsidie te verlenen voor het herstel van de toren van de kerk aan de Nieuwburen 36 in Lemmer. De subsidiabele kosten bedragen € 132.467,00. Van dit bedrag wordt een subsidie van vijftig procent toegekend derhalve € 66.234,00.

De gereformeerde kerk te Lemmer (foto: Reliwiki, A. Rademaker, H.I. Ambacht).
De gereformeerde kerk te Lemmer (foto: Reliwiki, A. Rademaker, H.I. Ambacht).

Bernardus Kuiper, kerkrentmeester van de Gereformeerde Kerk zegt: ‘We hebben een aanvraag ingediend als een periodiek instandhoudingsplan. Het betreft de planjaren 2017-2022. Het gaat om betonwerk, metsel- en voegwerk, stukadoorwerk en constructiewerkzaamheden, alsmede enig schilderwerk, die gekwalificeerd worden van slecht tot matig van kwaliteit. De aanvraag is met behulp van ‘Monumenten Advies Noord’ tot stand gekomen en door deze organisatie onderbouwd.’

Bron:

Fryslân Súd