Geref. Maranathakerk Dordrecht verkocht

De op 31 december 2011 met een laatste kerkdienst aan de eredienst onttrokken, en al enige jaren te koop staande, Maranathakerk aan de Gravensingel te Dordrecht (Dubbeldam) is verkocht.

De voormalige gereformeerde Maranathakerk te Dordrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).
De voormalige gereformeerde Maranathakerk te Dordrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dordrecht deelde in Kerk op Dordt mee dat op 9 december 2016 de handtekeningen onder de koopovereenkomst zijn gezet. Met de opbrengst van de verkochte Maranathakerk kan de voorgenomen verbouwing van het voormalig hervormde, nu protestantse kerkgebouw De Wijnstok aan de Dubbelsteynlaan West worden gerealiseerd. Vermoedelijk zal  met de verbouwing van die kerk op zijn vroegst in het voorjaar van 2018 worden begonnen.

50 jaar Maranathakerk.

De poster betreffende de zangavond.
De poster betreffende de zangavond.

Ter gelegenheid van het feit dat de Maranathakerk vijftig jaar eerder in gebruik genomen werd, is op 10 september 2016 in samenwerking met organist Pieter Heykoop nog een samenzangavond in de kerk georganiseerd: ‘Ook al wordt de kerk niet meer gebruikt voor de zondagse diensten, toch willen we graag nog een keer bij elkaar komen in deze kerk om daar nog eenmaal de lofzang te laten klinken’. Pieter Heykoop was vanaf 1979 enkele jaren organist in de Maranathakerk.

ISBN 978-90-9024811-0.
ISBN 978-90-9024811-0.

Ter gelegenheid van de buitengebruikstelling van de Maranathakerk werd al in 2009 door de heer P.F. Dillingh te Dordrecht een boek gepubliceerd met de (voor-) geschiedenis van gereformeerd Dubbeldam, waar vanaf 1 januari 1961 tot 1 augustus 1972 een zelfstandige Gereformeerde Kerk bestond, die  daarna werd samengevoegd met de kerk van Dordrecht. Dubbeldam is nu een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Dordrecht.

(Met dank aan de heer P.F. Dillingh te Dordrecht.)