Gereformeerd en hervormd Leeuwarden fuseren

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Leeuwarden – tot nog toe Protestantse Gemeente Leeuwarden i.o. – fuseren officieel op donderdag 16 februari 2017 tot Protestantse Gemeente Leeuwarden door in de Grote Kerk aldaar de fusieakte te ondertekenen.

De Pelikaankerk (foto via de kerkenraad van de Prot. Gem. van Bijz,. Aard Rondom de Pelikaankerk).
De Pelikaankerk (foto via de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Bijzondere. Aard Rondom de Pelikaankerk).

Aan de door de classis per 1 februari 2017 goedgekeurde fusie ging ‘een langdurig en soms moeizaam proces’ vooraf, zo deelde de Algemene Kerkenraad mee.  Daarmee doelde hij op de Leeuwarder kerksluitingskwestie, waarover wij destijds uitvoerig berichtten: na het aanvankelijke besluit, jaren geleden, om drie Leeuwarder kerkgebouwen te sluiten (twee gereformeerde – de Adelaarkerk en de Fenix – en  één hervormde) kwamen – nauwelijks van gereformeerde kant – nogal wat bezwaren binnen. De kerkenraad heroverwoog toen zijn oorspronkelijke besluit en kwam daarna met de mededeling dat niet drie maar vier kerken gesloten zouden worden, en wel alle vier gereformeerde: de beide al genoemde kerkgebouwen én de monumentale Koepelkerk en de Pelikaankerk.

De Koepelkerk (1923-2013).
De Koepelkerk (1923-2013).

Daartegen kwam  veel verzet met het gevolg dat de Pelikoepelgemeente zich de sluiting van de Koepelkerk moest laten welgevallen, maar de Pelikaankerk voor sluiting behoed werd. Deze kerk werd namelijk door de Stichting ‘Vrienden van de Pelikaankerk‘ overgenomen. De inmiddels gevormde Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard rondom de Pelikaankerk (voornamelijk bestaande  uit leden van de vroegere Koepelkerk en van de Pelikaankerk) houden daar nu hun kerkdiensten. In Leeuwarden bestaan per 16 februari 2017 vier protestantse gemeenten: behalve de twee genoemde ook nog de Protestantse Gemeente te Goutum c.a. en de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum.