Besluit over kerken Barendrecht uitgesteld

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Barendrecht heeft de besluitvorming over de sluiting van de twee voormalig gereformeerde kerkgebouwen (Bethelkerk en Triomfatorkerk), uitgesteld.

De Bethelkerk te Barendrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Aanvankelijk had de kerkenraad de bedoeling om op donderdag 23 februari 2017 een besluit te nemen. Door twee kerkgebouwen te sluiten zouden de financiƫn van de Protestantse Gemeente Barendrecht op orde komen. Het ledental daalt door terugloop van het aantal kerkbezoekers en de vergrijzing van de kerkelijke gemeente.

Tijdens een gemeenteavond op 6 februari 2017 bleek dat onder de tweehonderd aanwezige geregelde kerkbezoekers nogal wat bezwaren leefden ten aanzien van de sluiting van de kerken. Ook werd op internet een petitie tegen de sluiting van de Bethelkerk gestart, die ook ruimschoots gesteund werd. De petitie drong erop aan dat de gemeente Barendrecht zich zou inzetten voor het behoud van de Bethelkerk.

De Algemene Kerkenraad liet in de betrokken kerken een verklaring voorlezen: “Naar aanleiding van de gemeenteavond heeft de Algemene Kerkenraad afgesproken verder na te denken over de definitieve tekst van het besluit en hoe verder op de reacties en suggesties ingegaan kan worden.”

Gemeenteavond.

De voormalig gereformeerde Triomfatorkerk te Barendreecht.

De gemeentevergadering op maandag 6 februari 2017 werd door ongeveer tweehonderd gemeenteleden bijgewoond. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht had die avond in de Triomfatorkerk belegd om de leden over de kerksluitingsplannen te horen. Veel gemeenteleden bleken verrast te zijn over de voorgenomen verkoop. Men had gedacht dat de verkoop van de Triomfatorkerk voldoende zou zijn om de financiƫle situatie van de Protestantse Gemeente weer op orde te krijgen. Maar volgens de kerkenraad was uit onderzoek gebleken dat om tot het gestelde doel te komen ook de Bethelkerk aan de Kerkweg zou moeten worden verkocht.

Het besluit wordt dus nu heroverwogen.