‘Bethelkerk’ Barendrecht blijft tot 2025 open

‘Triomfatorkerk’ tot uiterlijk 2020 in gebruik.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht is nog steeds van plan om de Bethelkerk en de Triomfatorkerk te verkopen.  Als gevolg van de respons van gemeenteleden heeft de Algemene Kerkenraad het besluit echter wel aangepast. De Bethelkerk blijft de komende jaren namelijk gewoon in gebruik.

De Bethelkerk te Barendrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De verkoop van de kerken is nodig om de financiële positie van de Protestantse Gemeente Barendrecht op langere termijn financieel gezond te houden. Het aantal kerkgangers daalt en ook verminderen de kerkelijke inkomsten.

Nadat de kerkenraad het voorgenomen besluit tot verkoop van beide kerken destijds bekendmaakte, leidde vooral de geplande verkoop van de Bethelkerk tot protesten uit onder meer de kerkelijke gemeente. De Algemene Kerkenraad heeft het aangepaste besluit eind maart 2017 schriftelijk aan de gemeenteleden meegedeeld.

De besluiten.

De voormalig gereformeerde Triomfatorkerk te Barendreecht.

De Triomfatorkerk gaat per 1 januari 2018 in de verkoop. Ook voor die kerk geldt echter een beperking: als voorwaarde voor de verkoop geldt dat de Triomfatorkerk tot uiterlijk 2020 door de Protestantse Gemeente op de normale tijden kan worden gebruikt voor de kerkdiensten. De kerkenraad verwacht dat andere kerkgenootschappen voor de Triomfatorkerk belangstelling zullen hebben. De kerk wordt nu al elke zondag twee maal verhuurd aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

Ook de Bethelkerk wordt per 1 januari 2018 te koop gezet. Bij een eventuele verkoop wordt als voorwaarde gesteld dat de kerk tot 2025 door de Protestantse Gemeente kan worden gebruikt op de reguliere kerktijden. Er wordt verwacht dat de burgerlijke gemeente Barendrecht belangstelling heeft voor het gebouw.

Binnen dertig dagen na het door de kerkenraad genomen besluit tot verkoop kan bezwaar worden gemaakt.