Gereformeerde Kerken van Nieuwlande en Bovensmilde worden verkocht

De gereformeerde Eben Haëzerkerk in het Drentse Nieuwlande wordt verkocht.

De in 1913 in gebruik genomen kerk Eben Haëzer te Nieuwlande.

De bekende gereformeerde verzetsstrijder Johannes Post verstopte in de Tweede Wereldoorlog in deze kerk onderduikers. Het onderduikershol is nog steeds te zien. De Stichting Het Drentse Landschap zal bekijken of de kerk op een of andere manier behouden kan blijven. Nieuwlande speelde in de oorlog een bijzondere rol en ontving daarvoor een Yad Vashem-onderscheiding. Dat verleden wil men in Nieuwlande uiteraard levend houden. ‘De nieuwe bestemming voor de gereformeerde kerk in het dorp kan daarbij een belangrijke rol spelen’. De kerk staat niet voor niets aan de Johannes Poststraat.

Een heel bijzondere ontstaansgeschiedenis.

Afgezien daarvan is de historie van de Gereformeerde Kerk te Nieuwlande een zeer bijzondere. De kerk kwam voort uit de evangelisatiepost te Langerak. Daarover verscheen op onze website een uitvoerig verhaal. In 2016 telde de Gereformeerde Kerk Nieuwlande-Geesbrug nog ongeveer 220 leden.

_______

Ook de v/m. gereformeerde kerk ‘Het Kruispunt’ te Bovensmilde in de verkoop.

De gereformeerde kerk te Bovensmilde.

De v/m. gereformeerde kerk aan de ds. L. Dijkstrastraat in het Drentse Bovensmilde staat te koop. De kerkdiensten worden al enige tijd gehouden in de voormalig hervormde (nu protestantse) kerk aan de Hoofdstraat.

Korte historie.

Het voormalig gereformeerde kerkgebouw van de Protestantse Gemeente aan de ds. Luitsen Dijkstrastraat in Bovensmilde werd in 1953 gebouwd.  Tot die tijd was alleen in het nabijgelegen dorp Smilde een gereformeerde kerk, die echter in de Tweede Wereldoorlog afbrandde. De navolgende elf jaar werden de gereformeerde kerkdiensten gehouden in de lokalen bij de Smilder kerk, die bij de brand gespaard bleven. Uiteraard werd al snel na de oorlog gesproken over de bouw van een nieuwe kerk in Smilde, maar op initiatief van burgemeester Berghuis besloot de kerkenraad van Smilde twee nieuwe kerken te bouwen, één in Smilde en één in het nabijgelegen dorp Bovensmilde.  Op 14 mei 1952 werd de zelfstandige Gereformeerde Kerk te Bovensmilde geïnstitueerd, zonder overigens nog een eigen kerkgebouw te hebben; de kerkdiensten werden zolang nog in Smilde gehouden.

De oude gereformeerde kerk te Smilde.

Op de hoek van de J. de Walstraat en de ds. Luitsen Dijkstrastraat werd in 1953 de nieuwe gereformeerde kerk van Bovensmilde gebouwd.  De eerste steen werd gelegd op 25 april 1953 en nog hetzelfde jaar deed ds. Joh. Knol op 18 oktober als eerste predikant zijn intrede in de anderhalf jaar daarvoor geïnstitueerde Gereformeerde Kerk te Bovensmilde. Kort daarop, namelijk op 20 november 1953, werd de nieuwe kerk in Bovensmilde in gebruik genomen.

Uitbreiding.

Door uitbreiding van het dorp (aan de Rozenstraat en de Bremstraat in Bovensmilde werden in het begin van de jaren ’70 nieuwe woningen gebouwd) vermoedde de kerkenraad dat de kerk in de toekomst te klein zou worden. Vandaar dat in augustus 1972 besloten werd de kerk uit te breiden. De kerkzaal werd vergroot en bovendien werd een grote zaal met een keuken, een hal, een garderobe en een toilettengroep gebouwd. In 1973 werd de uitbreiding in gebruik genomen.

Inderdaad nam het ledental van de Gereformeerde Kerk te Bovensmilde de navolgende jaren behoorlijk toe. Ondertussen groeide samenwerking met de plaatselijke Hervormde Gemeente wat uiteindelijk resulteerde in een Samen-op-Weg proces. Dit liep uit op een fusie tot Protestantse Gemeente.  Besloten werd toen de voormalig hervormde kerk aan de Hoofdweg over te dragen aan de stichting ‘Het Drentse Landschap‘. In 2015 werd echter toch besloten de voormalig gereformeerde kerk ‘Het Kruispunt’ te verlaten en de voormalig hervormde kerk aan de Hoofdweg te huren van de Stichting Het Drentse Landschap.

Het Kruispunt Bovensmilde verkocht (2019).

Het Kruispunt te Bovensmilde werd in 2019 verkocht aan De Gereformeerde Kerk Assen e.o., een gemeente behorende tot het kleine kerkgenootschap De Gereformeerde Kerk (hersteld), dat zich in 2004 van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken afscheidde.