Heemschut wil behoud gereformeerd kerkje in Grou (Frl.)

De bekende erfgoedvereniging Heemschut heeft in een schrijven aan de gemeenteraad van Leeuwarden meegedeeld het gereformeerde kerkje aan de Kievitstraat in het Friese Grou te willen behouden vanwege de historische waarde van het gebouw.

Het gereformeerde kerkje te Grou.

Dit in tegenstelling tot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum, die het kerkje en het ernaast geleden verenigingsgebouw De Boei wil slopen omdat deze niet exploitabel zijn. De bedoeling is dan op het betreffende terrein een wooncomplex met twintig eenheden te bouwen voor mensen met een beperking. Er is trouwens nog geen sloopvergunning aangevraagd.

De in 1911 opgerichte erfgoedvereniging Heemschut te Amsterdam is een van de oudste particuliere instellingen die zich ten doel stelt cultuurmonumenten te beschermen.