Tentoonstelling werk gereformeerde architect Egbert Reitsma

‘Routeboekje’ over vier ‘Amsterdamse School’-kerken.

In het kader van de Noordelijke Architectenportretten  van de Stichting Berlagehuis te Usquert (Gr.), wordt in de gereformeerde Goede Herderkerk aan de Schultingastraat 1 in het Groningse Bedum een tentoonstelling gehouden over het werk van de gereformeerde kerkarchitect Egbert Reitsma (1892-1976).

Egbert Reitsma (1892-1976).

De tentoonstelling is vanaf 9 juni 2017 te bezoeken; het is de tweede tentoonstelling in de serie Architectenportretten. In de kerk is onder meer het originele schildersezel van Reitsma te zien met een door hem vervaardigd  schilderij van de monumentale gereformeerde kerk in Andijk. Ook zijn originele tekeningen te bekijken. De (sinds enige jaren vrijgemaakt-) gereformeerde Kabzeëlkerk in Appingedam is in Bedum ook te zien, zij het ‘slechts’ virtueel . Overigens zijn ook de gereformeerde kerken in Appingedam, Onderdendam en Westeremden te bezichtigen.

De Goede Herderkerk te Bedum.

De Goede Herderkerk werd als gereformeerde Noorderkerk gebouwd, maar de naam werd in 1966 veranderd in Goede Herderkerk. De kerk werd door de Gereformeerde Kerk te Bedum eind jaren ’90 van de vorige eeuw buiten gebruik gesteld en deed van 1998 tot 2011 dienst als vrijgemaakt-gereformeerde kerk. Sinds 2011 was de kerk alleen nog in gebruik voor bijzondere diensten. Op 11 juli 2014 werd de kerk door de Geref. Kerk (vrijg.)  overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

‘Routeboekje’ over vier ‘Amsterdamse School’-kerken.

De v/m. gereformeerde kerk te Onderdendam.

Op woensdag 14 juni 2017 wordt door de VVV Bedum (Gr.) een Routeboekje voor auto, trein of fiets aangeboden aan H. Stoelinga van de Gereformeerde Kerk te Onderdendam. Door het boekje worden de gereformeerde Goede Herderkerk te Bedum, de gereformeerde kerk te Onderdendam, de gereformeerde Boazkerk in Westeremden en het Centrum Kabzeël te Appingedam (in 1927 gebouwd als gereformeerde kerk en sinds een paar jaar onder meer in gebruik als vrijgemaakte gereformeerde kerk) met elkaar verbonden.  Alle vier kerken werden gebouwd in de stijl van de ‘Amsterdamse School’; de kerken te Onderdendam en Westeremden door architect A. Wiersema, de andere twee door de gereformeerde (kerk-) architect Egbert Reitsma.