Boekje over afstoting Maranathakerk Rijnsburg verschenen

Op 8 juni 2017 verscheen het al eerder aangekondigde boekje De Waarheid over de Maranathakerk te Rijnsburg.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

De ondertitel van de mooi ge├»llustreerde┬á uitgave luidt: ‘Strijdbare Rijnsburgse gereformeerden proberen gesloten godshuis in ere te herstellen’.

Met de ‘strijdbare Rijnsburgers’ worden in dit boekje – naast ‘een grote minderheid in de gemeente’ – vooral Frits de Mooij en Hans de Snaijer bedoeld, die hun niet mis te verstane kritiek op de werkwijze van de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters – ten aanzien van de sluiting van vooral de (inderdaad ‘monumentale’ en ‘bijzondere’) Maranathakerk – door schrijver, journalist en historicus Tim Brouwer de Koning hebben laten opschrijven.

Op zeer korte termijn zullen we nader op de inhoud van het boekje ingaan. Om hoor en wederhoor toe te passen hebben we de gereformeerde kerkenraad van Rijnsburg om commentaar gevraagd.

Overzicht van de inhoud van het boekje en de reactie van het moderamen van de kerkenraad van Rijnsburg