Geref. kerk Rouveen wordt gerenoveerd

De gereformeerde kerk aan de Korte Kerkweg in het Overijsselse Rouveen wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd.

De gereformeerde kerk te Rouveen.

Al langer had de kerkenraad plannen om noodzakelijk onderhoudswerk te verrichten, maar omdat de Gereformeerde Kerk van Staphorst-Rouveen groeit, koos de kerkenraad ervoor de kerk zodanig ingrijpend te renoveren dat ook het aantal zitplaatsen vergroot wordt. Met hulp van veel vrijwilligers wordt de kerkzaal geheel geïsoleerd, worden nieuwe kozijnen aangebracht en volledig nieuwe technische- en verwarmingsinstallaties geplaatst. De galerij in de kerk wordt uitgebreid, waardoor het gewenste aantal zitplaatsen bereikt wordt.

Een opname uit 2008 van het interieur van de kerk te Rouveen (foto: Reliwiki).

Staphorst-Rouveen.

In een gemeenschappelijke vergadering op 10 april 1978 besloten de kerkenraden van de twee tot dan toe zelfstandige kerken in Rouveen en Staphorst tot samenvoeging tot één gemeente: ’Gereformeerde Kerk Staphorst-Rouveen’ met twee kerkgebouwen, de kerk te Rouveen en het kerkgebouw aan de Churchilllaan in Staphorst. Sinds 1 mei 2004 behoort de Gereformeerde Kerk van Staphorst-Rouveen tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De gereformeerde kerk te Staphorst (foto: Reliwiki, ds. H.J. Douwes, Amsterdam).

De Gereformeerde Kerk te Rouveen telde in 1977, vlak voor de samenvoeging, 114 leden en die te Staphorst 457 (totaal 571). In 2007 was het ledental van de Gereformeerde Kerk te Staphorst-Rouveen in totaal 583, en in 2015 bedroeg het aantal zielen 602. De groei zette sindsdien door.