Gereformeerde kerk Schoonebeek definitief dicht

Vermoedelijk in mei 2018.

De voormalig gereformeerde Mentekerk aan De Mente te Schoonebeek (Dr.) gaat rond 1 mei 2018 dicht. De kerkenraad besloot op 19 juni 2017 definitief dat de voormalig hervormde Europawegkerk na een verbouwing de PKN-kerk wordt.

De gereformeerde kerk aan De Mente te Schoonebeek (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Volgens de heer L. Pekelsma, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, was het openhouden van twee kerkgebouwen in verband met de krimp van het aantal leden en door het jaren geleden opgestarte Samen-op-Wegproces met de Hervormde Gemeente niet mogelijk. De kerkenraad koos unaniem om het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan De Mente op termijn te sluiten. Behalve de kerk worden ook de pastorie en het jeugdgebouw afgestoten.

Verbouwing.

Het is de bedoeling dat de in 1927 in gebruik genomen Europawegkerk ingrijpend verbouwd wordt. Op 11 juni 2017 werd met een speciale kerkdienst tijdelijk ‘afscheid’ genomen van de oude kerkzaal van deze kerk, in afwachting van de  voltooiing van de verbouw, vermoedelijk in mei 2018. Tot die tijd worden de diensten in de voormalig gereformeerde kerk gehouden.

De gereformeerde pastorie en het kerkelijke jeugdgebouw kunnen volgens de heer Pekelsma zonder meer verkocht worden; voor de gereformeerde kerk ligt het iets anders. Het is een provinciaal monument en het gebouw zal aan de buitenkant dus in dezelfde staat moeten blijven. Wel zouden appartementen in de kerk gebouwd kunnen worden.

Hoewel sommigen in de gemeente moeite hebben met de sluiting van hun kerk, ging de grote meerderheid van de gemeenteleden akkoord met het voorstel van de kerkenraad.