Opstandingskerk Helpman deels gesloopt?

De voormalig gereformeerde (sinds 1993 vrijgemaakt-gereformeerde) Opstandingskerk in de Groninger wijk Helpman wordt – als de plannen van een projectontwikkelaar althans doorgaan – deels gesloopt.

De Opstandingskerk in Groningen-Helpman (foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Hoewel ‘formeel nog geen sprake is van verkoop‘ van de uit 1967 daterende kerk, maakte een belangstellende projectontwikkelaar onlangs zijn plannen met de kerk bekend.

De bedoeling is dat de kerkzaal (het rechtergedeelte met het puntdak) en de toren blijven bestaan en dat de rest (de vergaderlokalen) wordt gesloopt. De behouden blijvende kerkzaal zou een ontmoetingsplek voor de buurt worden.  Op de plaats van de te slopen vergaderlokalen zouden – nog steeds volgens de plannen van de projectontwikkelaar – woningen c.q. appartementen gebouwd worden.

De laatste (vrijgemaakt-gereformeerde) kerkdienst in de Opstandingskerk werd op 31 december 2016 gehouden. Kort daarop werd een gedenkboek gepubliceerd over de geschiedenis van de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk te Helpman. Dit boek werd op verzoek van de kerkenraad van die kerk samengesteld door de redactie van ‘GereformeerdeKerken.info’.