Gereformeerd en Hervormd Klundert overwegen fusie

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente in Klundert overwegen een fusie. Leden van beide geloofsgemeenschappen kunnen in een enquête aangeven hoe zij denken over een samengaan. Hiervoor is een speciale website geopend: Kerkeninklundert.nl (momenteel niet meer voor dat doel actief).

De gereformeerde kerk aan het Von Kropffplein te Klundert.

De beide kerkenraden stellen op de website dat er veel is wat hen bindt en dat er al veel wordt samengewerkt. Zo zijn er gezamenlijke diensten, bestaan er gemeentegroeigroepen met leden uit beide kerken en is er een gezamenlijk jeugdwerk. De wil en de wens lijken sterk aanwezig om de kerken samen te voegen tot één protestantse gemeente. Of dat zo is wordt nu onderzocht.