Laatste kerkdienst Gereformeerde Kerk Godlinze 16 juli 2017

Op 16 juli 2017 zal in de gereformeerde kerk in het Groningse dorp Godlinze de laatste dienst gehouden worden.

De gereformeerde kerk aan de Hoofdweg te Godlinze.

De Protestantse Kerkbode (voorheen de gereformeerde Groninger Kerkbode, in 1887 opgericht door de Dolerende Kerken in de provincie Groningen) meldde op 5 juli 2017 het volgende:

“Op 16 juli 2017 om 10.00 uur zal er een bijzondere dienst zijn in de kerk van Godlinze. Het zal de laatste dienst zijn die in deze kerk wordt gehouden. Samen met een aantal gemeenteleden uit Godlinze wordt deze dienst voorbereid, waarin mevr. J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Barethana zal haar medewerking verlenen aan deze dienst.

Afscheid nemen roept emoties op, ook bij het afscheid nemen van een kerkgebouw. Vele generaties hebben in deze kerk Gods Woord gehoord. Er klonken gebeden, psalmen en gezangen tot Zijn eer. Vele generaties wisten zich verbonden met dit gebouw. Velen dragen daaraan bijzondere en kostbare herinneringen met zich mee.

De gereformeerde kerk van ’t Zandt-Godlinze aan de Hoofdstraat in ’t Zandt, waar de kerkdiensten in het vervolg worden gehouden. De kerk werd – getuige een tweetal gedenkstenen – oorspronkelijk in 1856 gebouwd en in 1948 herbouwd.

In deze laatste dienst willen we stilstaan bij de geschiedenis, vorm geven aan de herinneringen en zal het evangelie klinken als hoop voor de toekomst, waarbij we weten dat God voor ons uit gaat: Hij is ons het Licht in de wereld”.

De kerk in ’t Zandt werd oorspronkelijk in 1856 gebouwd….
… en herbouwd in 1948 (foto’s: Reliwiki),

Bron:

Protestantse Kerkbode, 5 juli 2017 (met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).

Opmerking: De Gereformeerde Kerken van ’t Zandt en Godlinze fuseerden in 2007 tot één gemeente, de Gereformeerde Kerk ’t Zandt-Godlinze. De gefuseerde Gereformeerde Kerk maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland (PKN).

Binnenkort zullen we een historisch overzicht publiceren betreffende de Gereformeerde Kerk in ’t Zandt, die op 18 september 1835 door ds. H. de Cock (1801-1842) werd geïnstitueerd.