Verbouw Kruiskerk Nijkerk vordert gestaag

Van mevrouw W.J. Klok te Nijkerk ontvingen we weer een aantal foto’s betreffende de zeer ingrijpende verbouwing en uitbreiding van de Gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk. Al eerder publiceerden we een aantal door haar genomen foto’s. Hieronder de jongste oogst.

Gedenkboekje.

Overigens vordert niet alleen de verbouw gestaag, ook de samenstelling van het in het vooruitgezicht gestelde gedenkboekje, dat gepubliceerd zal worden naar aanleiding van de ingebruikneming van de verbouwde Kruiskerk (vermoedelijk ergens in september), vordert met rasse schreden. We zullen daarover tijdig nader berichten.

Enkele van de foto’s:

(Met dank aan mevr. W.J. Klok te Nijkerk).