Petitie moet kerk Grou van monumentenlijst houden

De initiatiefnemers voor de bouw van een woon-zorgvoorziening  in de voormalige gereformeerde kerk voor mensen met een beperking in het Friese Grou, proberen door middel van een petitie (op petities.nl) te voorkomen dat de gemeente Leeuwarden de voormalige gereformeerde kerk op de monumentenlijst zet.

De gereformeerde kerk en De Boei in Grou.

Door de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum en enkele familieleden van mensen uit de doelgroep, is een plan ontwikkeld om op de plek van de voormalige gereformeerde kerk en het bijbehorende vergaderlokaal ‘De Boei’ aan de Kievitstraat in Grou, woonzorg-voorzieningen voor mensen met een beperking te bouwen. Ze menen dat in Grou en omgeving onvoldoende van dergelijke voorzieningen zijn om mensen met een beperking in de eigen, vertrouwde, woonomgeving te laten wonen. Ze vinden ook dat het plan -dat al ver gevorderd is- recht doet aan de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente en dat het gebouw past in het dorp Grou.

Op 19 augustus 2017 was de petitie al door ruim 170 personen getekend.