Interieur gereformeerde kerk Visvliet opgeknapt

Het interieur van de gereformeerde kerk aan de Heirweg in het Groningse Visvliet heeft een flinke opknapbeurt gehad.

De in 1933 in gebruik genomen gereformeerde kerk te Visvliet.

De stuclaag van de binnenmuur van het op jaren gekomen kerkgebouw liet los. De Commissie van Beheer besloot de zaak aan te pakken. Via de zgn. ‘maandbrief’ werden vrijwilligers opgeroepen te komen helpen. De klus moest in een week geklaard worden. Op maandag 9 oktober 2017 werd begonnen en op zondag de 15de werd de kerk weer gewoon gebruikt.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt ook de bekabeling van de geluidsinstallatie op orde te brengen en werd een regelwerk op de muur aangebracht waarna gipsplaten werden aangebracht. Vier vrijwilligers van de kleine Gereformeerde Kerk van Visvliet (in 2016 had de kerk nog geen honderd leden) hebben de verbouwing binnen de geplande week voor elkaar gekregen.

‘Het is nu al mooi, het wordt nog mooier…’

De kerkzaal in de week van de verbouwing (foto: website Visvliet.com).

Wat nog overblijft te doen is het verven van de wanden en het reinigen van het plafond. Dit laatste zal door een schoonmaakbedrijf worden gedaan. Dat én het verven zal in de week van 16 tot en met 21 oktober 2017 gedaan worden. ‘Het is nu al mooi, maar het wordt nog veel mooier’, zo werd tijdens de kerkdienst op zondag 15 oktober bij de ‘afkondigingen’ beloofd.

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Visvliet.

De kerkenraad van de moederkerk te Burum  was destijds – in de jaren ’30 van de vorige eeuw – niet blij met het streven naar zelfstandigheid van Visvliet. In de eerste plaats zou die kerk ongeveer een derde van haar inkomsten kwijtraken. Bovendien zou door het zelfstandig worden van Visvliet het aantal leden van de kerk te Burum met bijna een kwart verminderen. Burum had in 1933 nog 887 leden en na de afsplitsing van Visvliet waren daarvan nog 700 over. Visvliet had toen inmiddels 224 leden.

Aan de andere kant was het aantal gereformeerden in Visvliet ook volgens de classis Kollum voldoende om een zelfstandig kerkelijk leven mogelijk te maken. Wel stelde de classis als voorwaarde dat Visvliet tot de classis Kollum bleef behoren. De onderwijzers Veenstra en Meijer hebben zich voor de verzelfstandiging van de kerk te Visvliet met overtuiging ingezet.

Een kerkgebouw.

Het aanvankelijke uiterlijk van de kerk te Visvliet.

Voor het houden van kerkdiensten werd voor een bedrag van fl. 1.000 de voormalige openbare school aan de Heirweg van de burgerlijke gemeente overgenomen. Het gebouw werd voorzien van een eenvoudige preekstoel, kerkbanken en een harmonium, terwijl de moederkerk een avondmaalsservies schonk. Zo kon het kerkelijk leven een aanvang nemen.

Geïnstitueerd.

Intussen hadden de manslidmaten op 29 september 1933 een kerkenraad gekozen, die tijdens  de eerste dienst, op 15 oktober 1933, door ds. A. Mout (1902-1984) van Kollum in het ambt bevestigd werden (Burum was toen vacant en ds. Mout was consulent). De kerkenraad van de jonge gemeente in Visvliet bestond uit de ouderlingen D. van der Til, J. Sikma, Tj. Veenstra en P. Radema en diaken P.J. Meijer. Daarmee was de Gereformeerde Kerk te Visvliet geïnstitueerd,

Ds. G. Meynen (1908-1969) op latere leeftijd.

De eerste predikant van de jonge kerk was kandidaat G. Meynen (1908-1969), die daar op 29 september 1935 in het ambt bevestigd werd en tot 17 juli 1938 aan de kerk te Visvliet verbonden was .

Groei.

De jonge kerk groeide aanvankelijk voorspoedig, zodat de kerk al snel te klein was. Om daarin verandering te brengen, én om te zorgen dat het gebouw meer het uiterlijk van een kerk kreeg, werd het kerkgebouw in 1936 verlengd, door verwijdering van de zoldering verhoogd, werd een galerij (met orgel) aangebracht en werd de kerk bovendien voorzien van een nieuwe voorgevel.  Onder de galerij werd een extra lokaal afgetimmerd voor het houden van catechisaties en voor de bijeenkomsten ten behoeve van het inmiddels florerende verenigingsleven.

De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Visvliet van 1936 tot 2016.

Het toen in gebruik zijnde orgel werd in 1958 vervangen door een nieuw instrument, afkomstig uit de dat jaar opgeheven (in 1905 gestichte) hervormde evangelisatie Het Lokaal.  Het was een in 1922 gebouwd Rohlfing-orgel dat nog steeds in gebruik is en dat geldt als een van de drie in ons land nog werkzame Rohlfing-instrumenten. Om het orgel te plaatsen moest de kerk echter aan de zuidkant verlengd worden.

Het liturgisch centrum van de kerk te Visvliet (foto: Reliwiki).

Op 9 september 1958 werd de ingrijpend aangepaste kerk weer in gebruik genomen en doet heden nog steeds dienst als Gereformeerde Kerk, behorende tot de PKN.

Bronnen:

R. Buma-Kooistra, Gereformeerde Kerk Burum 1835-1985. Burum, 1985

Theun, website Visvliet.com

© 2017. GereformeerdeKerken.info