“Mensen, veel geluk!”

Laatste dienst in ‘De Hoeksteen’, Hillegom

Op zondag 3 december 2017 werd de laatste dienst gehouden in de voormalig gereformeerde (tegenwoordig protestantse) kerk ‘De Hoeksteen’ te Hillegom. De kerkdienst werd geleid door ds. Wim Zaagsma en pastor Wilna Wierenga, die ook de preek verzorgde.

De voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen te Hillegom, waar op 3 december2017 de laatste dienst gehouden werd (foto: Reliwiki).

De preek handelde over het thema ‘Het openen van de laatste koffer’. De vier lezingen gingen over het op weg gaan van Abraham, Jacob en Jozef en over de roeping van Samuel. In de preek wees de voorganger erop dat afscheid nemen van een kerkgebouw is als afscheid nemen van een dierbare. “Daarbij komt rouw om de hoek kijken. De troost, de vreugde, de tranen en de herinneringen die er beleefd werden lijken vastgeplakt aan de stenen. Als die stenen weg zijn, is het adres waar je ermee heen kunt, weg. Rouw is als liefde die haar adres is kwijtgeraakt. Je weet niet meer waar je het laten moet, dat gat in je hart. Het wordt een hoofdstuk in je leven dat je er liever niet bij had willen hebben, maar dat er wél is.

“Toch hoeven ook rouwenden niet levenslang ongelukkig te zijn. Ook rouwenden kunnen de nieuwe situatie uiteindelijk gaan omarmen, waardoor de rouw en het verdriet langzaamaan niet meer op de voorgrond staan, al kun je ook later nog best eens denken: ‘Hadden we De Hoeksteen nog maar’. Toch gaan we verder op reis. Laten we meenemen wat van belang is: liefde, geduld, vrijmoedigheid. God heeft beloofd: ‘Ik zal er zijn, Ik ga met je mee’.

Het interieur van De Hoeksteen (foto: Reliwiki).

“Als het om kerken gaat hebben we de verantwoordelijkheid om de lofzang gaande te houden. Dat is onze opdracht. Dat hebben we beloofd: elke dag Zijn liefde zichtbaar maken in de wereld, ook op zondag in onze vieringen. Een ruziënde, verdeelde gemeente is daarmee een mismatch. Ik zal u nu niet in een donderpreek op uw gemoed werken door u te wijzen op de vacatures in de felicitatiedienst en de acht vacatures in de kerkenraad. De lofzang kan alleen gaande gehouden worden als we vanuit ons hart bereid zijn op onze beurt onze verantwoordelijkheid te nemen om de stappen te doen die die lofzang gaande houden.

“Als vooruitkijken u bang en achteromkijken u verdrietig maakt, kijk dan omhoog! Mensen, veel geluk! Amen”, zo besloot pastor Wierenga haar preek.

Aan het eind van de dienst werden de liturgische elementen, de bijbel, de doopvont en het avondmaalstel, de kerkzaal uitgedragen. De dienst werd afgesloten met het zingen van Lied 416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.