‘Antwoordkerk’ Hoogvliet wordt gesloopt

Laatste dienst mogelijk in maart 2018.

De bekende Antwoordkerk aan de Kruisnetlaan te Hoogvliet wordt over enige tijd afgebroken. De bouw van deze kerk was in het kader van de kerkbouwactie ‘Antwoord ’64’ aanvankelijk een samenwerking tussen negen kerkgenootschappen.

Uiteindelijk werd er echter gekerkt door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Hoogvliet, nadat gedurende korte tijd ook door de Rooms-Katholieke parochie van het kerkgebouw gebruik gemaakt was. Antwoord ’64 was, als nationale kerkbouwactie, één van de eerste inzamelingsacties die op televisie werden uitgezonden. De actie bracht het zeker voor die tijd formidabele bedrag van 23 miljoen euro op.

Dr. P.G. Kunst (1907-1981) tijdens de preek ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Antwoordkerk.

De Antwoordkerk, althans de kerkzaal, werd in zes dagen gebouwd. Op 18 oktober 1964 werd de kerk in gebruik genomen, waarbij dr. P.G. Kunst (1907-1981) de preek hield. Dr. Kunst was sinds 1937 gereformeerd predikant te Amsterdam en was betrokken bij de befaamde gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw, die de kerkbouwactie Antwoord ’64 namens De Gereformeerde Kerken in Nederland ondersteunde, als onderdeel van haar eigen jaarlijkse grote geldinzamelingen. Bij de ingebruikneming van de Antwoordkerk in oktober 1964 publiceerde de Stichting Steun Kerkbouw een speciale brochure (pas op 20 december 1968 kon de geheel afgebouwde kerk in gebruik genomen worden).

De SSK-brochure over de kerkbouwactie Antwoord ’64.

De Antwoordkerk stond op de Zalmplaat, destijds nog maagdelijk terrein, waar dus ook nog geen officiële kerkelijke gemeente bestond. De vorming daarvan werd vertraagd doordat de gemeente Rotterdam voorrang gaf aan de bouw van de wijk Prins Alexanderpolder, in het noorden van de stad. Eind 1966 werd besloten het Antwoordkerkcomplex verder af te bouwen, maar dan in afgeslankte vorm waarbij onder meer twee zijvleugels niet werden uitgevoerd. Halverwege de jaren ‘90 werd het interieur van de kerk verbouwd, met een podium als liturgisch centrum, werden andere kleuren gebruikt en werd de preekstoel aangepast. Sinds 1 februari 2007 maakt de Antwoordkerk deel uit van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet, samen met de Dorpskerk.

Verkoop en sloop.

Tijdens de zesdaagse bouw van de Antwoordkerk (foto: ’50 jaar Antwoordkerk’).

Tot nog toe werden in de Antwoordkerk nog diensten gehouden; de kerk werd in 2017 verkocht (overigens exclusief het interieur, ‘wat in de kerk blijft staan gaat verloren’), en aanvankelijk was het de bedoeling dat de kerk eind 2017 aan de koper zou worden overgedragen (zie hieronder voor meer bijzonderheden). Kort na de overdracht zal de kerk worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een appartementencomplex. Voor de nog niet verkochte klokken wordt gezocht naar mogelijkheden om die elders in Hoogvliet een nieuwe bestemming te geven met de toren als gratis toegift.

Laatste dienst mogelijk in maart 2018.

Vanuit Hoogvliet vernamen we (met dank) het volgende: Tot nu toe gebruikte de Protestantse Gemeente te Hoogvliet twee kerkgebouwen, de laatste jaren per zondag afwisselend één van de twee kerken. Teneinde helemaal in het overblijvende gebouw te ‘passen’ wordt dit momenteel verbouwd en aangepast. Zoals wel vaker gebeurt met grotere bouwwerkzaamheden gaat dit iets minder snel dan gehoopt. De eerste planning om half januari te verhuizen wordt in ieder geval lang niet gehaald. Nu wordt gemikt op half maart 2018, maar misschien moet men blij zijn wanneer men Pasen in de vernieuwde Dorpskerk kan vieren. Tot die tijd worden de kerkdiensten in de Antwoordkerk gehouden. De overdracht aan de koper is in elk geval tot die tijd uitgesteld met wederzijds goedvinden.

© 2017. GereformeerdeKerken.info