Boek over herinneringsplaquette Vrije Universiteit

Universiteitshistoricus Ab Flipse, kerkhistoricus Gert van Klinken (van de Protestantse Theologische Universiteit), George Harinck en Wim Berkelaar (beiden van het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam) leggen de laatste hand aan wat in de wandelgangen het ‘plaquetteboek’ wordt genoemd.

De plaquette in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (foto: VU, Amsterdam)

Getracht wordt alle namen, die op een oorlogsherdenkingsplaquette op de eerste verdieping van het VU-hoofdgebouw staan, van een beknopte biografische schets te voorzien. Voorts bevat het boek bijdragen over de algemene universitaire herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog, over de totstandkoming van de plaquette en over de voortgaande discussie over het protestantisme in de oorlog aan de hand van de enkele jaren geleden hernieuwd gevoerde discussie over het optreden van de gereformeerde verzetsvrouw Gezina van der Molen (1872-1978), de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Vrije Universiteit en medeoprichter van het dagblad ‘Trouw‘.

Gezina van der Molen (1872-1978).

Het boek verschijnt bij uitgeverij Van Tilt en wordt in april 2018 aan de Vrije Universiteit gepresenteerd, en daarna begin mei ook in samenwerking met het programma ‘Open Joodse huizen en huizen van verzet’ van het Amsterdams 4 en 5 mei Comité.

Bron:

NOVUM 36, Nieuwsbrief van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). Amsterdam, december 2017