Haagse raad wil Valkenboskerk behouden

Vrijwel alle partijen in de Haagse gemeenteraad vinden dat de Valkenboskerk aan de Zuiderparklaan in Den Haag behouden moet blijven en omarmen een bewonersinitiatief hiervoor. Dat bleek donderdagavond 1 februari 2018 tijdens een commissievergadering.

De Valkenboskerk.

Maar volgens wethouder Joris Wijsmuller ontbreekt de financiële onderbouwing van het plan en is het dus niet haalbaar. Aldus bericht Omroep West.

De Protestantse Kerk Den Haag (PGG) moet kerkgebouwen in de stad afstoten omdat ze leeg staan en dat kost het kerkbestuur geld. Ook de Valkenboskerk staat al een paar jaar in de verkoop en uiteindelijk heeft zich een projectontwikkelaar gemeld die de grond wil kopen. De ontwikkelaar gaat de kerk slopen en hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen. Maar omwonenden zijn tegen deze plannen. ‘Ik woon tegenover de Valkenboskerk’, vertelt een bewoner die donderdagavond als inspreker de raadscommissie toesprak. Als de Valkenboskerk gesloopt wordt dan breekt mijn hart.’

Bethelkerk.

Bewoners hebben samen met Steenvlinder, het bedrijf van de Haagse voormalig PvdA-wethouder Marnix Norder, een alternatief gemaakt. Dat gaat ervan uit dat de kerk behouden blijft en in het gebouw kluswoningen komen. Ook de voormalige hervormde Bethelkerk aan de Händellaan is een door een soortgelijk bewonersinitiatief gered van de sloopkogel.

Toch oordeelt wethouder Wijsmuller anders over deze twee initiatieven. ‘De initiatiefnemers van de Bethelkerk hadden een goed onderbouwd plan’, zei Wijsmuller tijdens de commissievergadering. Het plan van de Valkenboskerk is aantrekkelijk maar er ontbreekt een businessplan en is dus niet haalbaar.’ Anja Voskuil van het actiecomité ValkenboskerkBlijft! spreekt dat tegen.

Verschil.

Demonstranten streden voor het behoud van de Valkenboskerk (foto: ‘ValkenbosBlijft!’)

D66-raadslid Anne Toeters snapt niet waarom het plan volgens Wijsmuller onhaalbaar is: ‘Waarom kan de Bethelkerk wel en de Valkenboskerk niet? Wat is het verschil?’ Ook PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven vroeg zich dat af.

Fractievertegenwoordiger Joost Leuven van de Partij voor de Dieren noemde het jammer dat het kerkbestuur gaat voor de maximale opbrengst. ‘Het is geen taak van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen omdat dit financieel handig is voor een private partij.’ Willie Dille van de PVV verweet Wijsmuller dat hij verkeerde prioriteiten stelt. ‘De wethouder is loyaler aan het kerkbestuur en hun financiële problemen terwijl hij vooral moet doen wat goed is voor de stad.’

Tien keer nadenken.

Ook het CDA en de ChristenUnie/SGP drongen er bij de wethouder op aan om de Valkenboskerk te behouden. ‘Er is geen draagvlak voor sloop’, zei CDA’er Michel Rogier. ‘Je moet je wel tien keer bedenken voor je gaat slopen.’ Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP probeerde de wethouder over te halen om in gesprek te gaan met de partijen. ‘En kijk of er bereidheid is om tot een vergelijk te komen.’

Maar Wijsmuller is dat niet van plan. ‘Ik ga niet tijdens het spel de spelregels veranderen’, stelde hij. ‘We hebben een heel proces doorlopen en uiteindelijk ligt er een plan van de bewoners dat er mooi uitziet maar niet financieel onderbouwd is.’ Volgens wethouder Wijsmuller zijn er veel onzekerheden rond het alternatieve plan.

Motie voor behoud.

Groep de Mos-raadslid Rachid Guernaoui kondigde aan dat de partij tijdens de raadsvergadering van 15 februari een motie indient waarin staat dat de Valkenboskerk behouden moet blijven. ‘Wij willen dat de kerk blijft. Het bewonersinitiatief is een typisch voorbeeld van Haagse kracht. Dat zou het college moeten omarmen.’

Wethouder Wijsmuller gaat in kaart brengen wat de consequenties zijn als een meerderheid van de raad deze motie aanneemt. ‘Ik kan nu niet overzien welke financiële of juridische gevolgen dat heeft voor de gemeente.’

Wordt vervolgd…

Bron:

Omroep West.

(Met dank aan de heer L. Schouten te Zoetermeer).