Valkenboskerk wordt mogelijk niet gesloopt

Of toch wél…?

Zoals wij eerder berichtten zou de Haagse gemeenteraad op donderdagavond 15 februari 2018 beslissen of de voormalig gereformeerde Valkenboskerk kan worden afgebroken of dat deze behouden moet blijven.

De voormalig gereformeerde Valkenboskerk.

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad nam een voorstel aan om de Valkenboskerk te behouden. De gemeente gaat nu om de tafel zitten met de Protestantse Gemeente Den Haag om te bespreken wat de mogelijke oplossingen voor de kerk zijn. Daarbij worden de wensen en ideeën van wijkbewoners meegenomen, aldus meldde Omroep West.

Kerken, waaronder de Valkenboskerk, dreigen uit het stadsbeeld van Den Haag te verdwijnen omdat er niet genoeg bezoekers van de erediensten zijn. De gebouwen zijn vaak een markant herkenningspunt in de wijk en van maatschappelijke en historische waarde. Eerder werd al bekend dat ook de leegstaande voormalig hervormde Bethelkerk niet gesloopt gaat worden.

De aangenomen motie.

De gemeenteraad nam op 15 februari 2018 de volgende motie aan:

De op 15 februari 2018 aangenomen motie tot behoud van de Valkenboskerk.

De verbouwing van 2010/2011.

Al eerder publiceerden we  op deze website uitvoerig over de verbouwing van de Valkenboskerk. Deze ingreep kostte in 2010/2011 ongeveer € 600.000. Daardoor werd de kerkzaal verkleind, in verband met het afnemende aantal kerkgangers, en gezien de kostbare verbouwing was men kennelijk van plan de kerk weer jarenlang in gebruik te houden.

Het interieur van de Valkenboskerk rond 1930 (foto: Beeldbank Den Haag, nummer HGA001-084753).

De imposante kansel – zoals te zien op de foto uit 1930 – werd door de interne renovatie door een gordijn aan het zicht onttrokken (sommigen noemden het ‘weggemoffeld’). Binnen drie jaar na de heringebruikname werd echter al in december 2013 de laatste dienst gehouden; menigeen fronste daarover destijds de wenkbrauwen. Het lijkt aannemelijk dat de kerkrentmeesters de kerk daardoor – maar ook door de waarde van de ruim 1.600 m² grond waarop de kerk gebouwd is –  het gebouw nu niet voor een appel en een ei van de hand kunnen of willen doen.

Of gaat de sloop misschien tóch door…?

(Toegevoegd op 21 februari 2018)

Naar verluidt heeft het Actiecomité ValkenbosBlijft intussen een andere kandidaat voor een alternatief plan gevonden. Bovendien is de door de gemeenteraad aangenomen CDA-motie voorzichtig geformuleerd: er wordt niet geëist dat de Valkenboskerk behouden blijft. De partij Groep De Mos verlangde dat in haar motie wel, maar een meerderheid van de raad is daar niet in meegegaan.

De wethouder verklaarde dat hij de motie van het CDA en vele andere partijen ‘verstandig’ vond. Die houdt volgens hem rekening met omstandigheden en met de positie van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage. Op de vraag van de Groep de Mos (die als enige groepering tegen de CDA-motie stemde) ‘Wat als de Protestantse Gemeente niet wil’, antwoordde de wethouder dat die Gemeente ‘weet hoe de raad er tegenaan kijkt’.

Wat nu?

De vraag is nu wat er na dit gemeenteraadsbesluit gaat gebeuren. De projectontwikkelaar Bébouw Midreth liet weten dat een nieuw plan wordt gemaakt. ‘We gaan terug naar de tekentafel’. Voor de zomer – zo deelde men mee – komt er een nieuwe tekening. ‘Maar er komen geen kluswoningen in de kerk’. Men wil een goed en haalbaar plan maken dat recht doet aan de meerderheid van de gemeenteraad.

De Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage verklaarde het raadsbesluit diepgaand te zullen bestuderen en een gemeenschappelijk, zorgvuldig plan te zullen maken en dat te gaan voorleggen aan de wijk.

Conclusie: alles is weer mogelijk.

(Met dank aan de heer L. Schouten te Zoetermeer.)