Geref. Kerken Nieuwlande en Hollandscheveld worden samengevoegd

De Gereformeerde Kerk te Nieuwlande/Geesbrug in Drenthe zal op 9 maart 2018 worden samengevoegd met de Gereformeerde Kerk te Hollandscheveld e.o.

De samengevoegde Gereformeerde Kerken zullen officieel “Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug” heten.

Eben Haëzer.

De voormalige gereformeerde kerk te Nieuwlande en de voormalige pastorie.

Zoals we onlangs berichtten werd de gereformeerde kerk aan de Johannes Poststraat te Nieuwlande verkocht aan de Hersteld Hervormde Gemeente, die het kerkgebouw op 27 februari 2018 in gebruik zal nemen. De voormalige gereformeerde kerk in Nieuwlande zal dan officieel ‘Eben Haëzerkerk’ gaan heten. Deze naam werd de laatste tijd niet meer gebruikt, maar staat wel op de ingemetselde gedenksteen boven de hoofdingang. Het geschenk van de vroegere eigenaars (de Gereformeerde Kerk) aan de nieuwe (de Hersteld Hervormde Gemeente) is een spiegel voor in de hal met eveneens de woorden ‘Eben Haëzer’.

Samenvoeging.

Wanneer de officiële samenvoeging tussen de Gereformeerde Kerken te Hollandscheveld en Nieuwlande/Geesbrug precies zal zijn is volgens onze zegsman nog niet helemaal zeker, al werd een voorlopige datum in maart al vastgesteld. Daarover berichten we t.z.t. meer. De kerkdiensten zullen in het vervolg gehouden worden in het gereformeerde kerkgebouw aan het Jan Wintersdijkje in Hollandscheveld.

Hollandscheveld.

De gereformeerde kerk te Hollandscheveld.

De Gereformeerde Kerk te Hollandscheveld ontstond op 24 augustus 1868 als Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis met oefenaar H. Meijerink (1826-1893) als voorganger. Het jaar daarop, in 1869, vond de landelijke samenvoeging plaats tussen de ‘Christelijke Afgescheidene Kerk’ (de hoofdstroom van de Afscheiding van 1834) en de ‘Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis’, een kerkverband dat zich rond 1840 van de Christelijke Afgescheidene Kerk afkeerde door allerlei verschillen van inzicht. Toen men elkaar in 1869 opnieuw vond besloot men als kerknaam ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ aan te nemen. Ook Hollandscheveld sloot zich daarbij aan, zij het pas per 6 februari 1870.

In 1892 veranderde de kerknaam opnieuw, nu door de landelijke samenvoeging van de Christelijke Gereformeerde Kerk met de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerken’ uit de Doleantie. Op 17 juni dat jaar leidden landelijke onderhandelingen tussen beide kerkgenootschappen tot het besluit samen verder te gaan als ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’. Een week later, op 24 juni, voegde ook de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Hollandscheveld zich bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nieuwlande.

Het toenmalige gereformeerde evangelisatiegebouwtje en de bijbehorende pastorie in Langerak, ten noorden van Nieuwlande.

De Gereformeerde Kerk te Nieuwlande ontstond op 13 december 1913 als resultaat van het evangelisatiewerk in het Drentse buurtschap Langerak, met oefenaar J. Snoek als voorganger, die tegelijk het evangelisatiewerk in Langerak voortzette.

J. Snoek en echtgenote Jannetje de Vries.

Deze was vanaf 1913 tot 1925 aan de kerk van Nieuwlande verbonden. Zijn opvolger was de latere verzetsstrijder ds. F. Slomp (1898-1978). De straatnaam waaraan de voormalige gereformeerde kerk te Nieuwlande staat was de Johannes Poststraat, genoemd naar de bekende verzetsstrijder Johannes Post (1906-1944).

De toekomstige samengevoegde Gereformeerde Kerk te Hollandscheveld-Nieuwlande/Geesbrug heeft – gerekend naar de situatie van halverwege 2016 – ongeveer 880 leden.

© 2018 GereformeerdeKerken.info