Poststraatkerk Stadskanaal krijgt subsidie voor restauratie

De protestantse (van oorsprong gereformeerde) Poststraatkerk in Stadskanaal ontvangt een fors subsidiebedrag uit het Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BBRG).

In 1909 werd in Stadskanaal de gereformeerde Poststraatkerk gebouwd ter vervanging van de kerk uit 1845.

De provincie Groningen heeft namelijk € 900.000 beschikbaar gesteld voor de restauratie van zes rijksmonumenten. Eén daarvan is de voormalig gereformeerde Poststraatkerk in Stadskanaal. Deze kerk, die dateert uit 1909, verkeert in slechte staat. Door de restauratiewerkzaamheden worden de bouwkundige problemen van de kerk structureel opgelost.

Het herstel richt zich vooral op reparatie van het dak, metsel- en voegwerk, schilderwerk en nieuwe hemelwaterafvoeren. De Poststraatkerk ontvangt daarvoor ongeveer € 167.000 uit het restauratiebudget.