Salvatorikerk Alphen aan den Rijn wordt gesloopt

Het verzoek van het Cuypersgenootschap aan het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn, om de voormalige gereformeerde Salvatorikerk in Alphen aan den Rijn aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument, wordt niet gehonoreerd, zo besloot het gemeentebestuur onlangs.

De ‘monumentale’ Salvatorikerk te Alphen aan den Rijn.

B en W van Alphen aan den Rijn wilden de kerk niet als beschermd gemeentelijk monument aanwijzen, omdat dan de geplande sloop van de kerk niet kon doorgaan; de verwachtingen die het gemeentebestuur namelijk bij de projectontwikkelaars Green en Bogor gewekt heeft over de nieuwbouw van zevenentwintig zorgwoningen en vijfendertig appartementen op die plaats, achtte het gemeentebestuur belangrijker. De financiële nadelen voor de projectontwikkelaars zouden onevenredig groot zijn ten opzichte van het maatschappelijk belang dat zou worden gediend met de aanwijzing van de Salvatorikerk als gemeentelijk monument, al stamt de kerk uit de Wederopbouwperiode (ze werd in 1959 gebouwd).

Het orgel van de Salvatorikerk (foto: Reliwiki, Stichting Orgelcentrum).

Zowel de sinds 2006 buiten gebruik zijnde kerk als het aangrenzende uitvaartcentrum aan de Ambonstraat worden gesloopt. Wel moet projectontwikkelaar Green Real Estate het orgel en het grote muurmozaïek van de kerk beschermen, zo besloot het gemeentebestuur. De sloop zal in de tweede helft van 2018 plaatsvinden.