Oude gereformeerde pastorie Winsum wordt gesloopt

De dominee wilde wel komen, maar niet in de oude pastorie wonen.

De voormalige gereformeerde pastorie bij de protestantse (voormalig gereformeerde) Centrumkerk aan de Hoofdstraat West in het Groningse Winsum wordt gesloopt. Het werk is inmiddels begonnen.

De kerk en de oude pastorie te Winsum.

De pastorie stond overigens al sinds 2011 te koop. De predikantswoning aan de Hoofdstraat West werd alleen nog voor vergaderingen gebruikt. Door de sloop van de ruim honderd jaar oude voormalige predikantswoning wordt het plein voor de Centrumkerk aanzienlijk vergroot, waardoor de kerk beter zichtbaar wordt.

Voorgeschiedenis.

Toen ds. T. Gerber (1875-1933), die de Gereformeerde Kerk van Winsum-Obergum van 1908 tot 1913 gediend had, naar ‘s-Hertogenbosch vertrok en het beroepingswerk ter hand genomen werd, bleek de oude pastorie, gedeeltelijk voor de kerk staande, het struikelblok.

De woning was in 1882 nog met drie slaapkamers uitgebreid, maar de predikant die men op het oog had, ds. Joh. Visser (1868-1920) van Driebergen, wilde wel komen, maar bedankte voor het eerste beroep om reden van de staat van de oude pastorie. Hij vond de woning niet geschikt. Toen hij desondanks voor de tweede keer beroepen werd beloofde de kerkenraad meteen dat een nieuwe pastorie zou worden gebouwd.

Ds. Joh. Visser (1868-1920).

De predikant kwam, en deed op 16 augustus 1914 intrede in de kerk van Winsum-Obergum. Ondertussen was de kerkenraad begonnen met het maken van bouwplannen. De oude pastorie werd afgebroken, en voor de nieuwe was architect H. Danhof aangetrokken. Twee gereformeerde aannemers werden gevraagd voor de klus in te schrijven, J. Huitzing en K. Kasper. Kasper kreeg de opdracht als laagste inschrijver voor fl. 7.550 terwijl schilder Sennema fl. 1.080 berekende om de pastorie van binnen en van buiten een fris kleurtje te geven. De woning werd bovendien meteen op het elektrisch licht aangesloten. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 waren de prijzen overigens behoorlijk omhoog gegaan: de bouw was in de begroting voor fl. 6.662 opgevoerd en het schilderwerk voor fl. 900.

De kerkenraad kreeg vervolgens nog een flink conflict aan de broek, omdat men voor de bouw van de pastorie de overige gereformeerde aannemers had gepasseerd, die daarover erg boos waren.

Ds. Visser woonde tijdens de bouw tijdelijk in een woning aan het Westereind, die voor ruim fl. 22 van de burgemeester werd gehuurd.

Bron:

H.B. Gerritsma, Gereformeerde Kerk van Winsum-Obergum 1843-1993. Winsum, 1993