Na de Vrijmaking te Hoogkerk (Gr.)

Op 17 september 1944 vond in Hoogkerk (bij de stad Groningen) de Vrijmaking plaats. In het hele land, ook in Hoogkerk, heerste verdeeldheid over synodebesluiten die de voorgaande jaren genomen waren naar aanleiding van allerlei onderwerpen van de leer.

Vóór die tijd hadden zich natuurlijk in de kerkenraad van Hoogkerk al discussies voorgedaan over de vraag of Hoogkerk mee moest gaan met de Vrijmaking.  Maar ook daarna bleef het niet stil.

Ter illustratie nemen hieronder een tweetal ‘Open brieven’ op. De eerste, ‘aan ds. W. Loopstra’, de vrijgemaakte predikant van Hoogkerk, was opgesteld door de kerkenraad van de niet-vrijgemaakte Gereformeerde Kerk van Hoogkerk, gedateerd 17 augustus 1945, een jaar na de Vrijmaking aldaar. De aanleiding  tot het schrijven van die brief wordt duidelijk vermeld.

Ruim een week later, op 25 augustus 1945, antwoordde de vrijgemaakte kerkenraad daarop.