Historische roman over ds. H.P. Scholte

Op donderdag 5 april 2018 verschijnt een historische roman over ds. H.P. Scholte (1805-1868).

Bij Broese Boekverkopers in Utrecht (Stadhuisbrug 5) wordt dan namens Boekhandel Broese en Uitgeverij IJzer het eerste exemplaar uitgereikt van de historische roman De Exodus van Hendrik Peter Scholte, “het ongelooflijke verhaal van een predikant die, teleurgesteld in kerk, politiek en maatschappij, in april 1847 met ruim zevenhonderd volgelingen uit Utrecht vertrekt naar de Verenigde Staten en daar de stad Pella sticht”.

Om 5 uur ’s middags wordt de bijeenkomst geopend, gevolgd door een toespraak van de auteur van de historische roman, Michiel van Diggelen. Tegen half zes wordt dan het eerste exemplaar uitgereikt aan prof. dr. George Harinck, hoogleraar geschiedenis Neo-Calvinisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Vervolgens is er de mogelijkheid het boek te kopen en te laten signeren door de schrijver. Men kan zich aanmelden om de presentatie bij te wonen: klantenservice@broeseboekverkopers.nl

(Met dank aan de heer F. Rozemond te Utrecht.)