Opening kerkzaal in MFA ‘De Dobbe’ te Anjum

Op donderdag 22 maart 2018 werd onder grote belangstelling de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) ‘De Dobbe’ in het Friese Anjum officieel geopend.

De gereformeerde kerk ‘De Bron’ te Anjum, zoals die er voor de verbouw uitzag (foto: Reliwiki).

Voor wat de Protestantse Gemeente te Anjum betreft vindt op zondag 25 maart 2018 de officiële ingebruikneming plaats van de verkleinde kerkzaal van de voormalige gereformeerde kerk ‘De Bron’ aan de Mȗnebuorren, die onderdeel uitmaakt van het MFA-complex.

MFA ‘De Dobbe’ (op de achtergrond de vroegere geref. kerk) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en meerdere maatschappelijke organisaties in en rond Anjum. Het gebouw dient als dorpshuis, terwijl in het complex ook een regiokantoor van de NAM, een huisartsenpraktijk, een kinderopvang en een kapsalon gevestigd zijn. Van de in het gebouw aanwezige  faciliteiten, zoals de keuken, toiletten, foyer en vergaderzalen, wordt gezamenlijk gebruik gemaakt. In het complex is ook een grote zaal opgenomen – de gehalveerde kerkzaal van de vroegere gereformeerde kerk ‘De Bron’ aan de Mȗnebuorren – die dienst doet als expositieruimte voor de NAM en waar kerkdiensten kunnen plaatsvinden.

Het complex ‘De Dobbe’. Links achter: de voormalige gereformeerde kerk.

De ‘eerste dienst’ en daarna.

De voormalige gereformeerde kerk ‘De Bron’ te Anjum (met het bijbehorende zalencentrum ‘De Dobbe’) werd op 7 oktober 1970 officieel geopend. Op 14 februari 2016 werd voorlopig afscheid genomen van het kerkgebouw in afwachting van de verbouw tot MFA. Die is nu gereed, zodat op zondag 25 maart 2018 de kerkzaal opnieuw in gebruik genomen kan worden. Voorganger in de dienst is ds. T. Engelsma (*1988) en de organist is M. van der Zwaag. De dienst begin om half elf.

Sinds jl. 1 maart 2018 wordt de kerkzaal (en af en toe een andere zaal, voor vergaderingen e.d.) door de Protestantse Gemeente te Anjum gehuurd van de Stichting MFA ‘De Dobbe’. Het ziet er naar uit dat de Protestantse Gemeente twee keer per maand op zondag zal samenkomen in deze MFA-kerkzaal en de andere twee keer in de oude Michaëlkerk, op de terp in het dorp.

Het Leeflang-orgel (foto: Reliwiki).

De kerkzaal van ‘De Dobbe’ is dus de gehalveerde kerkzaal van de vroegere gereformeerde kerk De Bron, en biedt zo voldoende ruimte voor de zondagse kerkgangers van de protestantse gemeente. De ruimte is multifunctioneel door eenvoudig te plaatsen en te verwijderen stoelen en liturgisch centrum. Het Leeflang-orgel staat er nog en zal weer worden gebruikt. Het grote kruis aan de buitenkant van de vroegere gereformeerde kerk is verwijderd. Hetzelfde geldt voor de bel.

(Met dank aan ds. T. Engelsma.)

Ds. J. Langhout en de Doleantie te Anjum