Boekpresentatie over Kamper ‘Domineesfabriek’

Op 25 mei 2018 wordt tijdens de alumnibijeenkomst van de (vrijgemaakte) Theologische Universiteit te Kampen het boek ‘Domineesfabriek, Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen’ gepresenteerd.

Het boek is geschreven door George Harinck en Wim Berkelaar. De presentatie vindt vanaf 10 uur plaats in de Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 te Kampen. De bijeenkomst duurt van half elf tot half een.

‘De School der Kerken’.

De Theologische Universiteit te Kampen werd in 1854 als ‘Theologische School’ gesticht door de uit de Afscheiding van 1834 afkomstige ‘Christelijke Afgescheidene Kerk’, sinds 1892 ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ geheten. Ze stond vrij van het overige hoger onderwijs waarvoor de overheid zorg droeg. Haar blik was gericht op de kerken die haar stichtten en bijna anderhalve eeuw geheel financierden. De universiteit was een succes: duizenden predikanten werden er opgeleid.

De curatoren kwamen op 20 en 21 september 1854 bijeen om te voldoen aan het besluit van de synode ter oprichting van de ‘School der kerken’.

In deze geschiedenis van de (vrijgemaakte) Kamper Universiteit staat het spanningsveld centraal tussen het Nederlandse hoger onderwijsbestel, waarin het geleidelijk aan een plaats verwierf, de positie in de wetenschap en haar functie jegens de kerken. Kwaliteitseisen van de overheid, conflicten in de kerken, met name de ‘Vrijmaking’ van 1944, en de ontwikkeling van de wetenschap, vormen rode draden in deze historische studie.

Bijwonen van de presentatie.

De presentatie maakt onderdeel uit van het ochtendgedeelte van de alumnidag van de vrijgemaakte TU Kampen, waarna degenen die de bijeenkomst willen bijwonen een lunch krijgen aangeboden. In verband met de catering wordt aan belangstellenden gevraagd zich vóór 20 mei 2018 aan te melden bij info@adckampen.nl

‘Domineesfabriek’ verschijnt bij Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker te Amsterdam en kost € 49,99. Tegen inlevering van de kortingsbon bij uw boekhandel of bij de boekhandelsstand op de alumnidag krijgt men € 5,- korting.