Vroegere gereformeerde kerk Bant nu opvang

Maar voor hoe lang nog?

Vijf jaar geleden begon Herman Russchen in de voormalige gereformeerde kerk te Bant, in de Noordoostpolder, een ‘herberg voor mensen in nood’ die niet thuis kunnen wonen of geen thuis hebben. Omdat deze opvang niet past in de woonbestemming van het gebouw is het de vraag hoe lang de opvang nog kan voortgaan.

De gereformeerde kerk te Bant.

De gemeente Noordoostpolder deelde onlangs aan Russchen mee dat hij uiterlijk 13 april 2018 duidelijk moest maken wat hij wil. Een verzoek tot legalisatie van de opvang indienen, of met de opvang stoppen. Russchen deelde de gemeente mee te zullen stoppen. Omdat hij de week daarna echter geen bezoek van een gemeenteambtenaar heeft gehad om te controleren of het voormalige kerkgebouw inmiddels ontruimd is, gaat Russchen ervan uit dat hij mag doorgaan met de opvang, en dat ook anderen dan de ene persoon die er nog woont, dus in de opvang mogen verblijven.

Het plan is weer anderen toe te laten, maar pas als hij daar zelf aan toe is, zo deelde hij mee. Hij zegt eerst te willen uitrusten van de enerverende tijd die achter hem ligt en dan zien wat hij verder gaat doen. De opvang geldt overigens alleen voor personen die beloven mee te werken aan het oplossen van hun problemen. Ongeveer een maand geleden, in maart 2018, waren er nog twaalf bewoners. Door de onrust die ontstond over de vraag of de opvang open kon blijven, vertrokken bijna alle gasten, aldus De Stentor.

In het huurcontract dat Russchen destijds tekende wordt gesteld dat hij de kerk moet verlaten zodra de gemeente handhaaft. De gemeente deed dat in de week na 13 april 2018 niet, zodat zijn gast er volgens Russchen in kan blijven. Een woordvoerder van de gemeente deelde echter mee dat nooit gezegd is dat direct na 13 april gehandhaafd zou worden. Russchen vindt dat de gemeente moet handhaven óf hem met rust moet laten; de gemeente vindt dat Russchen nog steeds een verzoek kan indienen om het gebruik van de voormalige gereformeerde kerk als opvang te kunnen gebruiken. Wordt vervolgd.