Open Dag Lemmer trok flinke belangstelling

Op de dinsdag 22 mei 2018 gehouden ‘open dag’ ter gelegenheid van de verkoop van de gereformeerde kerk te Lemmer bestond behoorlijke belangstelling.

De gereformeerde kerk te Lemmer (foto: Reliwiki, A. Rademaker, H.I. Ambacht).

Tijdens de bezichtiging van de kerk en de bijgebouwen werd als beste mogelijkheid vooral gesuggereerd de kerk op te splitsen en voor meerdere nieuwe bestemmingen te gebruiken. Veel bezoekers vonden een combinatie van appartementen met een galerij, een concertzaal en/of grand café een goede oplossing.

Het complex – omvattende de kerk, de pastorie en de kosterswoning – dateert van rond 1890 en werd als gemeentelijk monument aangewezen. De daar achter liggende gebouwen werden veel later gebouwd en kunnen desgewenst in aanmerking komen voor sloop. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente hoopt dat de kerk een publieke functie zal kunnen behouden. Een verkoopprobleem is mogelijk de kerktoren, omdat nog dit jaar met de restauratie daarvan moet worden begonnen.

Hoewel de Protestantse Gemeente te Lemmer momenteel voor de kerkdiensten twee kerkgebouwen gebruikt, is dat wat betreft het aantal kerkgangers niet nodig. In 2016 hadden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Lemmer in totaal ongeveer 1.850 leden, waarvoor één kerkgebouw voldoende is. Besloten werd toen de voormalige gereformeerde kerk te verkopen (de Gereformeerde Kerk had toen 541 doop- en 336 belijdende leden, de Hervormde Gemeente 404 doop- en 591 belijdende leden).