Gereformeerde kerk te Lemmer in de verkoop

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer en Stichting Dorpsbehoud houden op dinsdag 22 mei 2018 een inloopmidddag over de toekomst van het gereformeerde kerkgebouw aan de Nieuwburen / W. Hofstraat in het dorp.

De gereformeerde kerk te Lemmer (foto: Reliwiki, A. Rademaker, H.I. Ambacht).


Tussen 16.00 en 19.00 uur kunnen belangstellenden in- en uitlopen en met elkaar in gesprek gaan. Ook de rentmeester van Kantoor Kerkelijke Goederen is aanwezig om nadere informatie teĀ  verstrekken. Aldus deelt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. in een persbericht mee.

Het te verkopen kerkcomplex bestaat uit een kerkzaal met consistorie, een pastorie en een kosterwoning en het verenigingsgebouw ‘Het Baken‘. Een deel van het kerkcomplex is gemeentelijk monument met de karakteristieke kerktoren. ‘Het Baken‘, de aula en de tussenliggende ruimten zijn geen gemeentelijk monument.

Onlangs besloot de kerkenraad het gebouw in de verkoop te doen, en wil proberen om samen met de Stichting Dorpsbehoud het gebouw zoveel mogelijk voor de Lemster samenleving te behouden. Kerkenraad en Stichting Dorpsbehoud denken daarbij aan een sociaal-cultureel centrum, waarvoor tot nog toe overigens geen steun gevonden werd. Het alternatief is verkoop aan een projectontwikkelaar.