Alle diensten per 2019 in Delfzijlster ‘Kruiskerk’

Voormalig hervormde kerk ‘De Ark’ wordt verhuurd aan Voedselbank.

Vanaf 1 januari 2019 worden alle reguliere kerkdiensten in Delfzijl in de voormalig gereformeerde – nu protestantse – Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel in Delfzijl gehouden.

De voormalig gereformeerde – nu protestantse – ‘Kruiskerk’ te Delfzijl.

Het voormalig hervormde kerkgebouw De Ark in Delfzijl-Noord wordt met ingang van januari 2019 voor vijf jaar verhuurd aan de Voedselbank Delfzijl. Er worden dan geen kerkdiensten meer in De Ark gehouden. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delfzijl is blij dat deze oplossing kon worden gevonden, omdat de kerk anders leeg zou komen te staan of door sloop bedreigd zou worden. Door het dalende aantal kerkbezoekers kunnen de kerkdiensten vanaf 1 januari 2019 gehouden worden in de voormalig gereformeerde Kruiskerk.

Kerkenraadsvoorzitter De Vries merkte tegenover RTV Noord op dat het voor de Protestantse Gemeente geen makkelijke, maar wel de verstandigste keus was om de uit 1963 daterende voormalig hervormde kerk De Ark te sluiten. ‘Sommige leden gaan er al sinds de ingebruikneming in 1963 naar toe. Dan is het wel even slikken als je hoort dat we weggaan. Maar het is niet anders.’

De zo nu en dan gehouden bijzondere kerkdiensten worden vanaf januari 2019 gehouden in de protestantse kerk te Farmsum, die ook tot de Protestantse Gemeente Delfzijl behoort.

Verminderd ledental en teruglopende kerkgang.

Volgens de verschillende kerkelijke jaarboeken had de Delfzijlster ‘Protestantse Gemeente in wording’ in 2006 in totaal ongeveer 2.430 leden (de Gereformeerde Kerk 1.300 en de twee deelnemende Hervormde Gemeenten samen 1.130); in 2008 was het totaal aantal leden inmiddels gezakt naar 2.240, terwijl weer twee jaar later, in 2010, het ledental op 2.189 stond. In 2016 was het aantal leden gedaald naar 1.609. Eén kerkgebouw, de Kruiskerk, is voldoende om de zondagse kerkgangers op te vangen.

(Met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam.)