‘Nieuw gebouwde kerken’ in 1956

Het Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jaargang 1957, verstrekte een lijst van in het voorgaande jaar 1956 gebouwde gereformeerde kerken, aangevuld met nadere bijzonderheden. We nemen die lijst over.

De voormalige gereformeerde, nu protestantse kerk aan de Ds. Feitsmaweg te Broeksterwoude, die op 15 januari 1956 in gebruik genomen werd.