Gereformeerde kerk Schildwolde gaat dicht

“Problemen met gaskachels de oorzaak…”

In de voormalig gereformeerde kerk in het Groningse Schildwolde worden na 15 juli 2018 geen kerkdiensten meer gehouden. De reden daarvan zou zijn dat de kerk al enige tijd niet adequaat kan worden verwarmd, door problemen met de gasverwarming.

De voormalig gereformeerde kerk te Schildwolde (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Vandaar dat de laatste maanden in de Schildwolder kerk al geen diensten meer werden gehouden. De kerkenraad besloot vervolgens in de voormalig gereformeerde kerk van Schildwolde ook in het vervolg geen kerkdiensten meer te houden.

Laatste dienst op 15 juli 2018.

Enkele gemeenteleden verzochten de kerkenraad ‘op waardige wijze’ afscheid te nemen van het kerkgebouw ‘De Ark‘ en het bijbehorende vergadercentrum te Schildwolde, het liefst in de vorm van een kerkdienst in de zomer. De kerkenraad is op dit verzoek ingegaan en verzocht ds. S.W. Bijl (predikant van de hervormde gemeente te Slochteren) om de laatste dienst te leiden. Deze zal op 15 juli 2018 worden gehouden. Dan zal ook aandacht worden besteed aan de geschiedenis van het kerkgebouw, verzorgd door de heer H. Dijkema

Protestantse Gemeente (2016).

In 2005 begon het Samen-op-Wegproces tussen de Gereformeerde Kerk te Schildwolde en de Hervormde Gemeente te Slochteren. In 2007 leidde dat tot een stappenplan met de bedoeling binnen een aantal jaren te komen tot een federatie. De jaren daarna werd de onderlinge samenwerking tussen beide kerken steeds intensiever. Op 8 januari 2012 resulteerde dat in de ondertekening van een federatieovereenkomst tussen de Gereformeerde Kerk te Schildwolde en de Hervormde Gemeente te Slochteren. Begin 2014 benoemde de kerkenraad een commissie om de definitieve vereniging van beide gemeenten voor te bereiden. Op 17 januari 2016 werd de Protestantse Gemeente Slochteren een feit. De gemeente bestaat momenteel uit ongeveer 250 leden.

Het interieur van de voormalig gereformeerde kerk te Schildwolde (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De laatste tijd werden de kerkdiensten afwisselend in de gereformeerde kerk te Schildwolde en de hervormde kerk te  Slochteren gehouden. Daaraan komt dus vanaf 15 juli 2018 een eind.

De Gereformeerde Kerk te Schildwolde werd op 19 april 1836 geïnstitueerd door ds. H. de Cock (1801-1842).

(Met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).