Ontruimingsoefening tijdens kerkdienst in Wierden

Op zondag 26 augustus 2018 organiseerde de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Wierden tijdens de kerkdienst een onverwachte ontruimingsoefening.

De gereformeerde kerk (PKN) te Wierden (Ov.).

Enkele maanden geleden vroeg de kerkenraad de gemeenteleden om medewerking voor de vorming van een team van reeds in bedrijven actieve Bedrijfshulpverleners (BHV), waarna zich achttien gemeenteleden aanmeldden. In de week voorafgaande aan de oefening werd deze voorbereid. Alleen de BHV-ers en de predikant wisten wanneer de oefening precies zou beginnen. Nadat de kinderen naar de kindernevendienst gegaan waren begon predikant P.W. Dekker aan de preek. Aan het eind ervan ging het ontruimingssignaal af. Tegelijk verscheen op de beamer een korte uitleg met de al eerder opgenomen mededeling van de predikant dat iedereen rustig moest blijven zitten.

Terwijl de BHV-ers de kerkzaal aan de Spoorstraat snel verlieten om de ontruiming in gang te zetten, werd in de kerk omgeroepen dat men de kerk rustig moest verlaten en de instructies van de BHV-ers moest opvolgen. De verzamelplaats van de kerkgangers was de parkeerplaats bij het station tegenover de kerk. Het verkeer werd tegengehouden, zodat iedereen veilig kon oversteken, en ondertussen werd door de BHV-ers de kerk gecontroleerd om zich ervan te vergewissen dat iedereen het pand verlaten had. De kinderen van de kindernevendienst werden niet vergeten en via andere vluchtroutes eveneens de kerk uitgeleid.

‘Een van de eerste …’

Omdat het om een oefening ging was vooraf al besloten om de kerkdienst op de parkeerplaats af te sluiten met het zingen van ‘Zegen ons Algoede’, waarna iedereen naar huis ging. De oefening verliep vlot en verbeterpunten worden in het draaiboek opgenomen. “Een leuk detail is dat wij als Gereformeerde Kerk te Wierden een van de eerste zijn die [tijdens de dienst] een ontruimingsoefening hebben gehouden”, verklaarde een woordvoerder van de kerk.

De Gereformeerde Kerk te Wierden werd op 31 maart 1891 als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)‘ geïnstitueerd en had in 2016 ruim 1.350 leden.

Bron:

De Driehoek, 4 september 2018