Bed & Breakfast in kerk Onderdendam?

Er bestaan plannen om in de monumentale voormalige gereformeerde kerk in het Groningse Onderdendam een Bed & Breakfast te vestigen.

De voormalige gereformeerde kerk te Onderdendam.

Nadat de Gereformeerde Kerk te Onderdendam haar diensten in de kerk beëindigde ging de kerk over naar de Stichting Oude Groninger Kerken ; kerk en pastorie zijn beschermde rijksmonumenten. Besloten werd er een ‘centrum voor het inventariseren, rubriceren en exposeren van Amsterdamse School-gebouwen en -architecten op het Hoogeland‘ in onder te brengen. Dit centrum werd gehuisvest in het kerkgebouw zelf, dat tot de bouwstijl ‘Amsterdamse School’ gerekend wordt. ‘Amsterdamse School-klokken’ worden tentoongesteld in de kerktoren, terwijl meubelen en aardewerk uit die stijl in de consistorie worden opgesteld. Ook komen in de kerk ruimten voor maatschappelijke dienstverlening voor het dorp en voor rouw- en trouwbijeenkomsten.

Nu zijn er verder plannen om op het erf achter de kerk een Bed & Breakfast te vestigen met drie kamers c.q. appartementen. Daarvoor moet overigens een in de jaren ’70 gebouwde (niet beschermde) ruimte achter de kerk worden afgebroken. Er heeft weliswaar al overleg met omwonenden plaatsgevonden, maar sommigen van hen zijn nog steeds bezwaard omdat ze overlast vrezen als de plannen worden uitgevoerd.