Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (15)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van 23 en 30 oktober, van 6, 13, 27 november en van 11, 18 en 25 december 1896 troffen we onderstaande berichten betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken aan.