Nieuw boek over Doleantie-jurist Rutgers

Op woensdag 3 oktober 2018 werd in de Lemkerzaal te Kampen een nieuw boek gepresenteerd over de Doleantie-jurist prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917).

De presentatie vond rond half vijf in de middag plaats tijdens een symposium over dr. Rutgers en over de vroegere vrijgemaakt-gereformeerde hoogleraar D. Deddens van de Theologische Universiteit in Kampen, over wie tijdens het symposium ook een boek aangeboden werd.

De bundel over prof. dr. Rutgers bestaat uit bewerkte toespraken, gehouden ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van dr. Rutgers, die hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht was aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Samen met dr. A. Kuyper (1837-1920) nam hij een belangrijke plaats in gedurende de Doleantietijd, eind negentiende eeuw. Kuyper noemde hem zijn ‘alter-ego’.

Rutgers staat bekend als de schepper van het zogenoemde Doleantiekerkrecht. “In de loop van de twintigste eeuw is Rutgers’ structuur weliswaar onderwerp van kerkelijk conflict geweest en soms aangepast, maar nog steeds geldt zijn juridische structuur als een ijkpunt”. Acht auteurs besteden in het boek vanuit uiteenlopende kerkelijke tradities aandacht aan Rutgers en aan diens kerkrechtelijke erfenis.

Het boek is uitgegeven als deel 34 van de bekende AD Chartas-reeks en stond onder redactie van Leon van den Broeke (docent Kerkrecht aan de Theologische Universiteit te Kampen) en George Harinck (hoogleraar Protestantisme en hoogleraar Neocalvinisme aan respectievelijk de Theologische Universiteit te Kampen en de Vrije Universiteit te Amsterdam).

  • L. van den Broeke en G. Harinck (red.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie! De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers (AdChartasreeks 34). De Vuurbaak, Hilversum, 240 pagina’s, € 22,50.